Publications

Publications:

Taide ja hyvinvointi

Taide ja hyvinvointi
Kai Lehikoinen ja Elise Vanhanen (toim.): Taide ja hyvinvointi

Taidetoiminta parantaa muun muassa nuorten itsetuntoa, itseilmaisua ja empatiakykyä sekä vähentää stressiä, todetaan tuoreissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arvioidaan olevan Suomessa 14 000 – 100 000.

Yhteisöllinen taidetoiminta tarjoaa turvallisen tilan, jossa nuoret voivat tutkia ja ilmaista tunteitaan, selviää ArtsEqual-hankkeen julkaisusta Taide ja hyvinvointi – Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Julkaisuun on koottu taiteen hyvinvointivaikutuksiin pureutuvia tutkimuksia vuosien 2010 ja 2017 väliltä.

Julkaisu on vapaasti saatavilla sähköisessä muodossa täällä

Lisätietoa kirjasta ja painetun kirjan saannista ArtsEqualin sivuilla

Sand & Indigo

Sand & Indigo
Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy. Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki. 2018.
Editors: Tarja Pitkänen-Walter and Tuula Jääskeläinen

Sand & Indigo -kirja on Taideyliopiston Gambia-projektin tuloksena syntynyt julkaisu taidelähtöisen pedagogiikan toteuttamisesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä monikulttuurisessa kontekstissa. Gambia-projekti toteutettiin vuosina 2015-2017 suomalaisten ja gambialaisten kuvataideopiskelijoiden, opettajien, taiteilijoiden ja paikallisen väen yhteistyönä osana Taideyliopiston taidealojen yliopistopedagogiikan koulutusta ja Kuvataideakatemian opetusta. Projektin aikana tehtiin neljä kenttätyöskentelymatkaa Gambiaan.

Lisätietoa

Books

Book Chapters & Journal Articles

Research Reports

Doctoral Work

Finnish Journal of Music Education (FJME)

Other Public Output