Avoin yliopisto

Avoin yliopisto:
Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston toimintamuotoja ovat itse järjestetty opetus, tutkinto-opetukseen integroitu opetus ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä opetus. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä Taideyliopiston tiloissa.

Ota yhteyttä Taideyliopiston avoimen yliopiston henkilökuntaan: avoin@uniarts.fi. Avoimen kampuksen uutiskirjeet pääset tilaamaan tästä linkistä.

Avoimen yliopiston opetustarjonnan löydät sivulta Kurssit.

Ilmoittautuminen

 

Hakuajat lv:n 2019-2020 opetukseen ovat:

kausi  laji julkaistaan ilmoittautuminen alkaa ilmoittautuminen päättyy
kevät 2020 Tutkinto-opetukseen integroitu opetus 8.11.2019 mennessä 26.11. klo 9.00 10.12. klo 23.59
kevät 2020 Avoimen yo:n järjestämä opetus 8.11.2019 mennessä 26.11. klo 9.00 16.12. klo 23.59
kesä 2020 Avoin yo -opetus 27.3.2020 mennessä 7.4. klo 9.00 23.4. klo 23.59

 

 

Kurssit-alasivulta löydät ajankohtaisen opetustarjonnan. Kurssikalenteria voi selata mm. koulutusalan tai oppiaineen perusteella. Haku toimii esimerkiksi kurssin nimellä.

Aikaisempien lukukausien opetus on nähtävissä Opintopolku-palvelussa.

 

Ilmoittautuminen

Taideyliopiston avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka löytyy kurssikalenterista.

 

Hakuajan ulkopuolella yksittäisiä kursseja voi avautua haettavaksi myös muina aikoina, joten Kurssit-sivua kannattaa tarkkailla säännöllisesti. Pääsääntöisesti opintojaksoille valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta usein opintojaksoihin voi liittyä myös tasokoe, koesoitto, motivaatiokirje, ennakkotehtävä tai vastaava. Näistä tiedotetaan opintojaksokohtaisesti. Opiskelupaikkapäätöksestä tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

 

Tutkinto-opetukseen integroitu opetus ja avoin haku

Tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelijavalinnasta päättää opetuksen järjestävä yksikkö. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivisin ja toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijavalinnat tehdään resurssien ja opiskelijoiden valmiuksien perusteella.

Avoimen haun kautta voi hyvin perustelluissa erityistapauksissa hakea opinto-oikeutta Taideyliopiston opetukseen, jota ei tarjota avoimessa yliopistossa. Avoimen haun kautta voi hakea luento-opetukseen ja ryhmäopetukseen. Henkilökohtaiseen opetukseen ei myönnetä avoimen yliopiston opinto-oikeuksia.

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Opinto-oikeus voidaan myöntää mikäli hakijan taustaopinnot ja valmiudet ovat riittävät ja opetusryhmissä on tilaa.

Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisiin opetussuunnitelmat löytyvät Taideyliopiston verkkosivuilta. Kaikkea opetussuunnitelmien mukaista opetusta ei järjestetä vuosittain, opetusajat ovat opinto-oppaassa.

Lisätietoja erillisopinto-oikeuden hakemisesta voit kysyä avoimen yliopiston toimistosta: avoin@uniarts.fi.

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova sen jälkeen kun opinto-oikeudesta on ilmoitettu opiskelijalle. Mahdolliset peruutukset tulee osoittaa Taideyliopiston avoimeen yliopistoon avoin@uniarts.fi viikkoa ennen kurssin alkua, ei kurssin opettajalle.

Jo maksettu kurssimaksu palautetaan vain sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan. Opintomaksua ei palauteta, mikäli opiskelija jättää saapumatta opetukseen tai keskeyttää opinnot. Mikäli opiskelija peruu opinto-oikeutensa peruutusehtojen vastaisesti, kurssin hinnasta veloitetaan opintomaksu täysimääräisenä.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Opintoneuvonta

Opettajat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa opetuksen yhteydessä ja vastaavat opintojen suorittamiseen liittyviin kysymyksiin. Yleistä opintoneuvontaa saa Taideyliopiston avoimen yliopiston henkilökunnalta: avoin@uniarts.fi. Avoimen yliopiston toimistossa vastataan myös opetuksen käytännön järjestelyjä koskeviin kysymyksiin.

Opiskelutaidot.fi-sivuilta löydät materiaalia avoimen yliopiston opiskelijan opiskelutaidoista, blogeja sekä tietoa opiskelutaitoilloista, joihin voi osallistua verkon kautta.

Erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja avoimen yliopiston toiminnasta Suomessa löydät tietoa Opintopolku-verkkopalvelusta. Aikuiskoulutustuesta, opintovapaasta ym. opintososiaalisista asioista saa ajankohtaista tietoa TE-toimistosta, Kansaneläkelaitoksesta ja Koulutusrahastosta. 

Opintomaksut

Taideyliopiston avoin yliopisto perii lukukausittain opintomaksun opintopalveluista, opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa, perusopetukseen integroidussa opetuksessa ja avoimen haun piiriin kuuluvassa opetuksessa opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15 € opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden.

Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston puolesta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082. 

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetukseen kannattaa osallistua mahdollisimman paljon, koska kuulusteluissa edellytetään luennoilla esitettyjen tietojen hallintaa. Läsnäolovaatimus luentokursseilla on yleensä n. 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kyseisen kurssin opettajan kanssa.

Ryhmätyöskentelyjaksoilla tai käytännön osaamista kehittävillä opintojaksoilla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen.

Osallistumista koskevat kriteerit selvitetään opetuksen yhteydessä. Opiskelijan kannattaa varmistaa nämä kriteerit ajoissa. Joillakin opintojaksoilla saattaa olla mahdollista korvata pieni määrä poissaoloista lisätehtävillä, joista sovitaan opettajan kanssa. 

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät kuulu Taideyliopiston tapaturmavakuutuksen piiriin, joten heitä ei ole vakuutettu opetuksen yhteydessä sattuvien tapaturmien varalta. Vakuutuksen hankkiminen on kunkin opiskelijan omalla vastuulla.

Palaute

Opintojakson päättyessä opiskelijoita pyydetään usein täyttämään palautelomake. Palautteita käytetään opetuksen ja opintojen sisällön kehittämiseen. Palautetta avoimen yliopiston palveluista ja opinnoista voi lähettää myös avoimen yliopiston toimistoon.

Opintorekisteri ja tietosuoja

Opiskelija merkitään opintorekisteriin, kun hän on ilmoittautunut opetukseen ja saanut opinto-oikeuden. Avoimen yliopisto-opetuksen kaikki opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston opintorekisteriin.

Opintosuoritusotteita ja todistuksia voi pyytää avoimen yliopiston toimistosta. Todistusten toimitusaika on 1–2 viikkoa ja niitä pyydettäessä on opintomaksun oltava suoritettu.

Nimenmuutos tai uusi osoite tulee ilmoittaa viipymättä avoimen yliopiston toimistoon. Opintorekisterin tietoihin sovelletaan tietosuojalain ja -asetuksen säännöksiä.

Tietosuoja Taideyliopistossa

Opintojen liittäminen osaksi tutkintoa

Opiskelija voi halutessaan yhdistää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan sen mukaan, miten vastaanottava organisaatio päättää suoritusten vastaavuudesta. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu Taideyliopiston tutkinto-opintoja vastaaviksi. Akatemioiden osastot/opetusneuvostot hyväksyvät avoimen yliopisto-opetuksen tutkintovaatimukset ja aineryhmät/opetusneuvostot hyväksyvät opettajat.

Opiskelu avoimessa yliopistossa ei johda tutkintoon, vaan yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi on pyrittävä pääsykokeen kautta.

Taideyliopiston oppimateriaalit

 

Yhteistyöoppilaitokset

Yhteistyöoppilaitokset

Yhteistyöoppilaitokset järjestävät Taideyliopiston avoimen yliopiston opetusta eri puolella Suomea. Opettajina opinnoissa ovat Taideyliopiston omat opettajat tai muut yliopiston hyväksymät alan ammattilaiset ja asiantuntijat.

Avoimen yliopisto-opetuksen periaatteena on tarjota kaikille, koulutustaustasta riippumatta mahdollisuus yliopisto-opintoihin. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta ja lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Näitä Avoimen yliopiston periaatteita noudatetaan myös yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävässä opetuksessa. Yhteistyöoppilaitokset ovat mm. kesäyliopistoja, kansalais- ja työväenopistoja sekä kansanopistoja.

Pyrkimyksenämme on tarjota mahdollisuus taiteen yliopistotasoisiin opintoihin mahdollisimman laajasti. Taideyliopiston avoin yliopisto haluaa panostaa nykyisten yhteistyökumppaneiden lisäksi myös uusien yhteistyöoppilaitosten kanssa järjestettävään opetukseen. Ota yhteyttä meihin (avoin@uniarts.fi), jos olet kiinnostunut järjestämään Taideyliopiston avointa yliopisto-opetusta oppilaitoksessasi.

Ohjeet yhteistyöoppilaitosten kursseille ilmoittautumiseen löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Avoin väylä yliopisto-opintoihin

Avoin väylä yliopisto-opintoihin

 

 

Taideyliopisto avaa Arts management -maisteriopintoihin avoimen yliopiston väylän. Kevään 2019 haussa avoimen yliopiston erikseen määritellyillä opinnoilla pääsee suoraan haun toiseen vaiheeseen (entrance examination). Haku alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15.

Mikäli hakija on suorittanut hyväksytysti jonkun alla olevista Taideyliopiston (ennen v. 2013 Sibelius-Akatemian) avoimen yliopiston opintokokonaisuuksista ja täyttää muut maisteriohjelman hakuehdot, hän etenee keväällä 2019 suoraan Arts Management -maisteriopintojen haun toiseen vaiheeseen. Opintokokonaisuuden suoritustilanteen voi tarkistaa osoitteesta avoin@uniarts.fi.

Johdatus taidehallintoon (18 op)
Johdatus taidehallintoon (20 op)
Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (20 op)
Kulttuuriyrittäjyyden opintokokonaisuus (25 op)

Lisätietoa ja ohjeita kevään 2019 hausta:

Sibelius-Akatemian yleiset hakuohjeet:
http://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan

Englanninkielisten koulutusohjelmien kielivaatimukset:
http://www.uniarts.fi/en/sibelius-academys-general-admissions-requirements#Language-requirements

Arts managementin maistereriohjelman valintaperusteet:
https://www.uniarts.fi/admissions-guide-masters-programme-arts-management

Hakuun liittyvissä asioissa saat lisäohjeita Sibelius-Akatemian hakijapalveluista:
siba.hakijapalvelut@uniarts.fi , puh. 040 7104 211

 

Kevään 2021 haussa tulee olemaan suora avoimen yliopiston väylä, jolloin erikseen määritellyillä avoimen yliopiston opinnoilla on mahdollista edetä suoraan Arts management -maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Hakuprosessiin liittyy kuitenkin haastattelu. Tiedotamme kevään 2021 hausta myöhemmin lisää.

 

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston väylän kautta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakevalla tulee olla suoritettuina koulutusohjelman määrittelemät opinnot. Valintakriteerit ja väylään vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain. Arts management -maisteriohjelman tutkinto-opiskelijaksi voi hakea joka toinen vuosi, haku tapahtuu kevään yhteishaussa.

 

Arts management -maisteriohjelma kouluttaa tekijöitä yhä kasvavan ja kehittyvän kulttuuriteollisuuden alalle. Englanninkielinen koulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tuottamis- ja johtamistehtäviin taiteen ja kulttuurin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.


Lisätietoja:

 

mari.karjalainen@uniarts.fi

Puh. 050 384 3452