Kurssit

Haku avoimen yliopiston syyslukukauden opetukseen on päättynyt. Kevätlukukauden opetustarjonta julkaistaan marraskuun lopussa. Ilmoittautuminen kevätlukukauden opetukseen tapahtuu 28.11.-13.12.2018

Kurssivalikoimassa on kursseja kaikilta Taideyliopiston taiteenaloilta ja opetus perustuu yliopiston tutkintovaatimuksiin. 

Takaisin

Digitarinakoulutuksen kesäkurssit opettajilleAika: 4.6.2018 - 15.6.2018

Paikka: Sibelius-Akatemian tilat Helsingissä

Sisältö:

Kurssi 1.   4.- 8.6. ja vaihtoehtona kurssi 2.   11.-15.6.  

Tervetuloa digitarinatyöskentelyn kesäkursseille, jossa pääset tutustumaan ja syventymään erityisesti yhteisöllisiin ja erikokoisissa ryhmissä toteuttaviin digitarinan tekemisen tapoihin ja menetelmiin. Taiteiden tarina – työskentelyssä pääset myös kokeilemaan tarinankerron eri muotoja kuvan, sanan ja äänen/musiikin keinoin. Kurssit soveltuvat kaikille taiteita ja ilmaisun eri muotoja opetuksessaan hyödyntäville ja taidekasvatuksellisia työtapoja kehittäville opettajille. Kurssit tukevat ja antavat myös välineitä erityisesti monilukutaitoa ja laaja-alaista oppimista hyödyntävään opetukseen ja oppimiseen. Kesäkurssit sopivat hyvin jatkoksi aiemmin digitarinaa tehneille, mutta ovat myös innoittava mahdollisuus digitarinatyöskentelyyn tutustuville opettajille, ohjaajille ja kouluttajille varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja myös koulujen ylemmillä luokilla opettaville opettajille. Kurssit sopivat niin koulujen, vapaan sivistystyön kuin taiteen perusopetuksen opettajille sekä toisen asteen että ammatillisen koulutuksen opettajille.

Kurssit pidetään Helsingissä ja voit osallistua joko koko kurssiin tai valitsemiisi päiviin. Kurssit toteutetaan opetushallituksen tuella ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Kurssien oppimateriaalina hyödynnetään myös juuri ilmestynyttä Digitarinajulkaisua: Digitarina laaja-alaisen oppimisen ja monilukutaidon välineenä – Opas opettajille. Kurssipäivien aikataulu kaikkina päivinä klo 9-16, paitsi perjantaina 15.6., jolloin 12-18.

Kouluttajina toimivat 2017 Digitarina – koulutussarjan pidetyt ja innoittavat opettajat Marjo Räsänen, Maami Snellman, Tekla Inari, Pasi Lyytikäinen, Anna-Mari Jaatinen ja Päivi Sisko Takala.

Kurssi 1. Töölönkatu 28, toimitalo

ma 4.6. Taiteen tarina – monilukutaito, laaja-alainen oppiminen, kuvan lukemisen mahdollisuudet ja kuvan työpajatyöskentelyä, kouluttajana Marjo Räsänen

ti 5.6. Taiteen tarina –musiikki, Äänen ja musiikin luova paja, tarinankerronnan äänellisiä työmenetelmiä, Pasi Lyytikäinen ap. ja iltapäivällä yhteisöllisiä työmenetelmiä ilmaisulliseen työskentelyyn Anna-Mari Jaatinen

ke 6.6. Taiteen tarina kuvan keinoin, valokuvan ja kuvan kerronnan ja ilmaisusta ja rakentumisesta, syventävää työskentelyä kuvalliseen kerrontaan syventyen, Tekla Inari

to 7.6. Taiteen tarina ja sana, sanataiteen työpaja Maami Snellmannin johdolla, työskentelyä kohti moni-ilmaisullista tarinaa, kerronnan menetelmiin ja työtapoihin syventyminen erityisesti yhteisöllisesti ja ryhmissä rakentaen

pe 8.6. Taiteen tarina, taiteiden synteesi – työmenetelmiä taiteita ja ilmaisun eri elementtien dialogiin, työpajapäivä Pasi Lyytikäisen johdolla

 

Vaihtoehtoinen, samansisältöinen kurssi 2., Musiikkitalo

ma 11.6. Taiteen tarina ja sana, sanataiteen työpaja Maami Snellmannin johdolla, työskentelyä kohti moni-ilmaisullista tarinaa, kerronnan menetelmiin ja työtapoihin syventyminen erityisesti yhteisöllisesti ja ryhmissä rakentaen

ti 12.6. Taiteen tarina –musiikki, Äänen ja musiikin luova paja, tarinankerronnan äänellisiä työmenetelmiä, Pasi Lyytikäinen ap. ja iltapäivällä yhteisöllisiä työmenetelmiä ilmaisulliseen työskentelyyn Anna-Mari Jaatinen

ke 13.6. Taiteen tarina kuvan keinoin, valokuvan ja kuvan kerronnan ja ilmaisusta ja rakentumisesta, syventävää työskentelyä kuvalliseen kerrontaan syventyen, Tekla Inari

to 14.6. Taiteen tarina – monilukutaito, laaja-alainen oppiminen, kuvan lukemisen mahdollisuudet ja kuvan työpajatyöskentelyä, kouluttajana Marjo Räsänen

pe 15.6. Taiteen tarina, taiteiden synteesi – työmenetelmiä taiteita ja ilmaisun eri elementtien dialogiin, työpajapäivä Päivi Sisko Takalan johdolla

 

Lisätietoja:

Sirke Pekkilä, projektipäällikkö, Taideyliopisto, puh. 050-358 2911 sirke.pekkila@uniarts.fi

Haku: 29.5.2018 mennessä

Ilmoittaudu koulutukseen