Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Utbildningsområde Teater och dans .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Esittävien taiteiden organisaatioiden johtaminen 16.3.2020 - 9.12.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Pellen putsaus - neutraalinaamion ja punanenän risteyksessä 13.3.2020 - 15.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Performative Wellbeing 14.1.2020 - 7.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Visuaalinen ajattelu ohjaajan työssä 11.1.2020 - 23.1.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Uutta tanssia, vanhaa musiikkia - yhteyksiä, välisyyksiä ja kehollista kuuntelua 11.1.2020 - 19.1.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Taiteen tuottamisen ABC 6.5.2020 - 10.6.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
2020-luvun työväenteatteri 25.2.2020 - 20.3.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
SoundShare 20.1.2020 - 1.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Time Management 14.1.2020 - 4.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Taiteilijan työ ja tulevaisuus 3: Teknologian nopea kehitys 13.1.2020 - 10.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Consciousness and Art 5.1.2020 - 24.2.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Immersiivisen teatterin kurssi 16.11.2019 - 8.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Bouffon-kurssi 25.10.2019 - 17.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Paikka- ja tilasidonnainen taide: ValoTaideValo 23.10.2019 - 10.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu 10.9.2019 - 3.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Ääni esityksessä 1.10.2019 - 11.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänen kulttuurinen historia 16.9.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Taide, ääni, teoria 16.9.2019 - 6.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Nykytaiteen historia 26.8.2019 - 11.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Näyttelijäntaiteen perusopinnot 3.6.2019 - 24.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus 25.8.2019 - 31.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 17.2.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Helsingin seudun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 14.9.2019 - 17.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 6.9.2019
Turun kesäyliopisto: Tanssipedagogiikan perusteet, 2019-20 28.9.2019 - 31.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 1.9.2019
Länsi-Suomen opisto: Tanssitaiteen perusteet (20 op), 2019-20 2.9.2019 - 8.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 30.8.2019 - 25.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 12.8.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (advanced course), kesä 2019 12.8.2019 - 16.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 6.8.2019
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 19.8.2019 - 29.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 1.8.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne, kesä 2019 6.8.2019 - 10.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Soolosalsan alkeiskurssi, kesä 2019 5.8.2019 - 22.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Parisalsan alkeiskurssi, kesä 2019 5.8.2019 - 22.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: The body that speaks, kesä 2019 5.8.2019 - 14.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Butoh Aesthetics Workshop (beginner course), kesä 2019 5.8.2019 - 9.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 26.8.2019 - 22.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 28.6.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018