Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för sommarkurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Jazz .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Brazil Jazz – Bossa nova ja Samba osana jazzlauluilmaisua 28.9.2019 - 30.11.2019 Ilmoittaudu 26.8.2019 mennessä
Jazz- ja improvisointiworkshop 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittaudu 26.8.2019 mennessä
Jazzharmonia 2 5.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet 5.9.2019 - 23.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Sovitus 1 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Jazzharmonia 1 3.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Sovitus 2 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Jazzrytmiikka 1 3.9.2019 - 28.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Jazzmusiikin historian perusteet 3.9.2019 - 10.12.2019 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä
Jazzsäveltapailu 3 2.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittaudu 20.8.2019 mennessä