Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för sommarkurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Kyrkomusik .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Gregoriaanisen laulun kurssi Turussa 7.8.2019 - 11.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019