Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Kyrkomusik .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Tekstintulkinta 2.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänenkäyttö ja -huolto 2.9.2019 - 24.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019