Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikhistoria .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Länsimaisen taidemusiikin historia 1: johdanto 6.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Länsimaisen taidemusiikin historia 3: Klassisismista romantiikkaan 6.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Aikamme musiikin luentosarja 5.9.2019 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
History of Western Art Music 3: From Classical to Romantic 5.9.2019 - 19.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Kansanmusiikin historian perusteet 5.9.2019 - 12.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
History of Western Art Music 1: Introduction 4.9.2019 - 18.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikin historian teemakurssi: Suomen taidemusiikin historia 3.9.2019 - 17.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Johdanto ranskalaisten barokkitanssien retoriikkaan 2.9.2019 - 16.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019