Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Öppna universitetskurser för våren 2020 publiceras den 8.11. kl 15.00. Tillägg till kursutbudet görs under vecka 47.

Ansökningsperioden för vårens kurser påbörjas den 26.11.2019 kl 9.00. och avslutas kl. 23:59 antingen 10 december (kurser integrerade med examensstudier) eller 16 december (kurser arrangerade av öppna universitetet)

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Musikteknologi .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Musiikin tietotekniikka 7.1.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen alkaa 26.11.2019
Äänitys ja äänituotanto 26.9.2019 - 26.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Generative Arts Café 13.9.2019 - 17.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Electroacoustic music seminar 10.9.2019 - 22.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikkiakustiikka 9.9.2019 - 27.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Live Electronics Atelier 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Preparatory course in electroacoustic music 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
SuperCollider 4.9.2019 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikin tietotekniikka Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Tampereen kesäyliopisto: Musiikkikasvatusteknologia yhteismusisoinnin työvälineenä, syksy 2019 8.11.2019 - 18.1.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 25.10.2019