Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Komposition och musikteori .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 1 4.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Musiikkianalyysin teoria ja praktikum 3 4.9.2019 - 20.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpaja Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019