Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Konstförvaltning .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Taiteen tuottamisen ABC 6.5.2020 - 10.6.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
International Creative Business Basics 25.3.2020 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Tekijänoikeudet ja sopimusjuridiikka 4.3.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Marketing the arts 25.2.2020 - 7.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Production management 10.2.2020 - 14.2.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Strategic management in the arts 16.1.2020 - 19.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Leadership in arts organisations 15.1.2020 - 18.3.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Sponsorointi ja yritysyhteistyö 8.1.2020 - 12.2.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 11.9.2019 - 15.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu 10.9.2019 - 3.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Cultural Economics 7.10.2019 - 10.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019