Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Teaterkonst .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Immersiivisen teatterin kurssi 16.11.2019 - 8.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Bouffon-kurssi 25.10.2019 - 17.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Taiteellis-tuotannollinen ajattelu 10.9.2019 - 3.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 26.8.2019
Ääni esityksessä 1.10.2019 - 11.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänen kulttuurinen historia 16.9.2019 - 25.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Taide, ääni, teoria 16.9.2019 - 6.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Nykytaiteen historia 26.8.2019 - 11.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Näyttelijäntaiteen perusopinnot 3.6.2019 - 24.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 25.4.2019
Musiikkiteatterin opintokokonaisuus 25.8.2019 - 31.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 17.2.2019

Avoin yliopisto yhteistyöoppilaitoksissa

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Helsingin seudun kesäyliopisto: Teatteri ja kasvatus, perusopinnot (25 op), 2019-20 30.8.2019 - 25.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 12.8.2019
Riveria kansanopisto: Näyttelijäntyö (40 op), 2019-20 19.8.2019 - 29.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 1.8.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: Toiminta ja tunne, kesä 2019 6.8.2019 - 10.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Helsingin seudun kesäyliopisto: The body that speaks, kesä 2019 5.8.2019 - 14.8.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 30.7.2019
Työväen Akatemia: Näyttelijäntaide (20 op), 2019-20 26.8.2019 - 22.5.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 28.6.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018