Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för sommarkurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Typ Fortbildning .

Fortbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! 15 op 2.10.2018 - 31.12.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 21.9.2018