Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Måleri .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Väri fokuksessa 25.2.2020 - 3.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Material studies in painting (lectures), part 1 6.2.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Material studies in painting (lectures and practical work), part 1 6.2.2020 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Maalaustaiteen materiaalioppi (käytännön työskentely + luennot) 5.2.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Maalaustaiteen materiaalioppi (luennot), osa 1 5.2.2020 - 29.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Maalitehdas 15.1.2020 - 31.1.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019