Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för höstens kurser i Konstuniversistets regi har avslutats.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Tidig musik .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Barokkiakatemia: Henry Purcell aikalaisineen 25.10.2019 - 28.10.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkitanssi 1.10.2019 - 29.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Ranskalainen tanssisarja 20.9.2019 - 22.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Vanhan musiikin seminaari 6.9.2019 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Vocal art, Introduction to working life 4.9.2019 - 12.2.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Johdanto ranskalaisten barokkitanssien retoriikkaan 2.9.2019 - 16.9.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Barokkiakatemia: Barokkimusiikin satsi- ja analyysityöpaja Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019