Kurser

I kurskalendern finns Öppna universitetets kurser, fortbildningskurserna och specialiseringsutbildningar. I öppna universitetets kursutbud finns kurser från alla Konstuniversitetets konstområden och undervisningen baseras på universitetets examensfordringar.

Ansökningsperioden för vårens kurser har avslutats. Anmälan till sommarkurser 2020 pågår 7-23 april.

Samarbetsläroanstalternas kurser har andra ansökningstider, du hittar dessa tider i kurskalendern nedtill.

Innehåll med Ämnen Ljudkonst .

Öppna universitetet

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Introduction to Audio in Sound Arts & Sonic Arts 25.2.2020 - 17.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
Ritual and Sound 3.2.2020 - 20.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
SoundShare 20.1.2020 - 1.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 10.12.2019
SoundShare 11.9.2019 - 1.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Sound Art Aesthetics and Practices 9.9.2019 - 18.11.2019 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019
Äänellisen ja kehollisen liikeilmaisun tutkimusryhmä 5.9.2019 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 20.8.2019

Specialiseringsutbildning

Kurssi Ajankohta Ilmoittautuminen Kategoriat
Erikoistumiskoulutus: Julkisen taiteen taideasiantuntija (40 op) 2.9.2018 - 30.4.2020 Ilmoittautuminen päättynyt 30.4.2018