CfAR vierailuohjelma - Programme for Visiting Researchers

Taiteellisen tutkimuksen keskuksen CfAR:in vierailuohjelma on suunnattu tohtorintutkinnon suorittaneille taiteilija-tutkijoille sekä taiteellisia prosesseja ja käytäntöjä tutkiville taiteen tutkijoille. Sopimus on kaksivuotinen ja se voi perustua jo hankittuun rahoitukseen, mutta ei edellytä sitä. Sopimuksen päätarkoituksena on auttaa mainittujen alojen tutkijoita eteenpäin urallaan riippumatta sen vaiheesta. Vierailijoille tarjotaan pääsy yliopiston tietojärjestelmiin, erilaisia tukimuotoja sekä osallisuus kollegiaalisessa ja kannustavassa tutkimusyhteisössä

Vierailijaohjelmasta kiinnostuneita pyydämme ensivaiheessa olemaan yhteydessä professori Mieko Kannoon.
 
Vierailijaksi haetaan toimittamalla vapaamuotoinen hakemus yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(AT)uniarts.fi, otsikolla ”CfAR vieraileva tutkija”. 
 
Hakemukseen tulee liittää:
- enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje; 
- ansioluettelo;
- tiivistelmä tutkimus-/hankesuunnitelmasta, josta käy ilmi tutkimusaikataulu ja rahoitussuunnitelma;
- julkaisuluettelo sekä
- akateemisen tai taiteellinen portfolio (ei pakollinen). 
- Kopio tohtorintutkintotodistuksesta 
 
Hakemuksen kokonaispituus on enintään 10 sivua liitteineen. Hakemus liitteineen tulee koostaa yhdeksi pdf-tiedoksi.  Haku vierailijatehtäviin on jatkuva. Hakemukset käsitellään tutkimuskeskuksen ohjausryhmässä; hakemukseen käsittelyssä tulee varautua 4–6 viikon odotukseen. 
 
CfAR vierailusopimusta koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Mieko Kanno, mieko.kanno(AT)uniarts.fi
 
* * * * * *
 

Programme for Visiting Researchers

The Centre for Artistic Research (CfAR) Visiting Researchers Programme supports postdoctoral artist-researchers and researchers who are interested in the study of artistic processes and practices. The visiting contract is for two years, and it can be based on already existing funding, but it is not required. The aim is to support researchers in the mentioned areas to build their careers regardless of the phases they are in. Visiting researchers can benefit the artistic communicative and operative community, where practice and practitioners as well as research and researchers can interact in various and fruitful ways. Visitors are provided access to Uniarts IT systems as well as the possibility of participating in action organized by the centre and applying the support offered by the centre.

Interested candidates are asked to contact Professor Mieko Kanno when considering applying to the programme.

Applicants are requested to enclose with their applications the following documents in English. Please compile all documents as a single PDF file and send the file to the registry using the address kirjaamo(AT)uniarts.fi. Please write “CfAR visiting researcher” in the e-mail’s subject line.

Required documents to enclose with your application:

  • Motivation letter (max one page)
  • Curriculum Vitae
  • Summary of research/project plan which indicates the research timetable and budget
  • List of publications
  • Academic or artistic portfolio (optional)
  • A copy of your doctoral diploma

The maximum length for the application document is ten pages. Applicants are asked to submit applications as one PDF file.  The application period is ongoing. The applications are assessed by the Research Centre’s steering group, which will take approximately 4-6 weeks.

Please contact Professor Mieko Kanno, mieko.kanno(AT)uniarts.fi, for further information about the visiting programme.