null 100 minuuttia taidetta -kampanja haastaa taiteen ja kulttuurin pariin100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko. Kampanja kutsuu mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioita: Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin sekä niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin.

 

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vahva yhteys parempaan terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 100 minuuttia taidetta -kampanjan tavoitteena on varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

Kampanjasivuilla osoitteessa 100minuuttiataidetta.taike.fi voi seurata taideminuuttien kertymistä taidepassin avulla. Kampanjaan voivat rekisteröityä niin yksityishenkilöt kuin organisaatiot.Tutkimusluvan antaneiden osallistujien vastaukset luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon avoimeksi aineistoksi tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.

Hankkeen taustalla on Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu suositus, jonka mukaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Kampanja esittää, että tämä olisi myös kulttuuristen perusoikeuksien minimi.

 

Kaikilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Kampanja haastaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat ottamaan taiteen ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa.

Oikeus kulttuuriin koskee myös heitä, jotka tarvitsevat osallistumiseensa erityistä tukea tai jotka eivät pysty itsenäisesti hakeutumaan taiteen pariin. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho korostivat joulukuussa 2018 antamissaan suosituksissa taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kampanjan edelläkävijöiksi on kutsuttu 11 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota eri puolilta Suomea. Kampanja seuraa, miten edelläkävijät toteuttavat 100 minuuttia taidetta -suositusta toiminnassaan ja mitä vaikutuksia sillä on.

#100minuuttiataidetta -kampanjasta vastaa Taiteen edistämiskeskus. Kampanjan yhteistyökumppaneina toimivat ArtsEqual-hanke, Kulttuurikeskus PiiPoo, Lasten ja nuorten säätiö, Oriveden kaupunki, Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Taikusydän, Tampereen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Yleisradio.

 

100minuuttiataidetta.taike.fi

100 minuuttia taidetta Facebookissa

Lisätiedot: läänintaiteilija Arttu Haapalainen, Taiteen edistämiskeskus, arttu.haapalainen@taike.fi, p. 0295 330 843.


Kampanjan edelläkävijäorganisaatiot:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE, Mikkeli
  • Koukkuniemi, Tampere
  • Lasten ja nuorten klinikka, Tyks, Turku
  • Lehtiojan palvelukeskus, Lahti
  • Lempäälän Ehtookoto, Lempäälä
  • Mäntyrinteen vanhainkoti, Turku
  • Pitkäniemen sairaalan oikeuspsykiatrian osastoja, Tays, Nokia
  • Rinnekoti-Säätiö, Espoo
  • Rovaniemen ikäihmisten kotihoidon päiväpalvelu, Rovaniemi
  • Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut/Neuvola, Varkaus