News

null Taideopiskelijat lähtevät kiertueelle hoitolaitoksiin ja vankiloihinTaideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai päihdeyksikössä.

Suomessa on viime vuosina havahduttu tarpeeseen saada terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä vankiloissa asuvat henkilöt mukaan taidetoimintaan. Yksi keino tähän on Taideyliopiston yleisökontaktikurssi: taideopiskelijat valmistavat esityksiä, joita viedään laitoksiin.

Uusin yleisökontaktikurssi aloitettiin viime syksynä, jolloin opiskelijat ensin jalkautuivat hoitolaitoksiin ja vankiloihin pitämään työpajoja ja kohtaamaan niissä asuvia ihmisiä. Kurssilla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman tasa-arvoisia kohtaamisia taideopiskelijoiden ja laitoksissa asuvien henkilöiden välille.

”Tarkoituksena on lisätä korkeatasoisen taiteen tarjontaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköissä sekä vankiloissa ja samalla kehittää tulevien teatterintekijöiden ja muusikoiden valmiuksia oman ammattitaitonsa viemiseen suljettuihin laitoksiin”, kertoo kurssin vetäjä, näyttelijä ja tutkija Jussi Lehtonen.

Kurssilla valmistettiin muusikon ja näyttelijän yhteisiä esityksiä. Esitysten käsikirjoitukset syntyivät työpajojen pohjalta dramaturgin, muusikon ja näyttelijän yhteistyönä.

Taiteiden mahdollisuudet osana yksiköiden arkea

Yleisökontaktikurssi on aiemmin järjestetty vain Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijoille. Nyt mukaan otettiin myös Sibelius-Akatemiasta muusikoita. Kurssilla syvennytään näyttelijän ja muusikon yleisökontaktin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Ideana on irrottautua sekä teatteri- että konserttitapahtuman konventioista ja rakentaa hoitolaitosten olohuoneisiin omalakisia puheen ja musiikin duettoja.

”Näyttelijän ja muusikon yhteisesityksen yleisösuhteen tarkastelu tuo uutta tietoa eri taiteenlajien mahdollisuuksista yksiköiden arjessa. Kohtaamiset saattavat myös rohkaista tulevia teatterin ja musiikin tekijöitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun taiteensa kautta”, Lehtonen sanoo.

Yleisökontaktikurssin kehittämisprojekti toteutetaan taiteellisena toimintatutkimuksena osana Suomen Akatemian strategisen neuvoston rahoittamaa ArtsEqual-hanketta. Kehittämisprojektista vastaavat näyttelijä ja tutkija Anu Koskinen ja Jussi Lehtonen, jotka edustavat hankkeessa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporea. Koskinen ja Lehtonen toimivat yleisökontaktikurssilla myös näyttelijäntyön opettajina. Tutkimuksessa on mukana lisäksi pianisti ja tutkija Anu Vehviläinen.

Yleisökontaktikurssi on ollut ensimmäistä kertaa Teatterikorkeakoulun opetusohjelmassa vuonna 2010 ja se on järjestetty yhteensä kolme kertaa noin joka toisena lukuvuonna.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kanssa.

Haastateltava:

Jussi Lehtonen, p. 050 441 7611, jussi.lehtonen@kansallisteatteri.fi

 

Julkiset esitykset Teatterikorkeakoululla:

Teatterikorkeakoululla järjestetään julkisia ennakoita esityksistä otsikolla ”Äänet talossa” 12.2. ja 13.2. alkaen klo 18. Yksi esitys kestää tunnin. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä Yhteydenotot ja kysymykset: Jaana Forsström p. 040 079 2075 / jaana.forsstrom@uniarts.fi

 

Esityskiertue laitoksissa:

Pyrimme järjestämään medialle paikkoja myös laitoksissa pidettäviin esityksiin. Tarkemmat tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset: tuottaja Roosa Vaverka, p. 050 373 1925 / roosa.vaverka@kansallisteatteri.fi

ODOTTAMISESTA                    

25.2.2019         ensi-ilta, vastaanottokeskus

5.3.2019           vankila

7.3.2019           kehitysvammaisten toimintakeskus

18.3.2019         hoivakoti

 

TARTTUMAPINTA                   

15.2.2019         ensi-ilta, hoivakoti

25.2.2019         mielenterveysyksikkö

1.3.2019           kehitysvammaisten toimintakeskus

8.4.2019           D-asema

 

HERRA SIUNAA TÄMÄN KODIN, MUTTEI SIIVOA SITÄ         

14.2.2019         ensi-ilta, vankila

27.2.2019         mielenterveysyksikkö

28.2.2019         päihdeyksikkö

13.3.2019         kehitysvammaisten toimintakeskus

9.4.2019           hoivakoti

 

KOPUTTELUA

28.2.2019         ensi-ilta, nuorisokoti

1.3.2019           hoivakoti

4.3.2019           päihdeyksikkö

5.3.2019           vankila

7.3.2019           mielenterveysyksikkö

 

ADDICTIONARY                       

15.2.2019         ensi-ilta, päihdeyksikkö

28.3.2019         perhekuntoutuskeskus

3.4.2019           kehitysvammaisten toimintakeskus