Researchers

There are over 90 researchers in ArtsEqual. They will be added here one at a time. You can find the lists of researchers under Research groups

null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Hanna Nikkanen 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tutkija Hanna Nikkanen tarkastelee musiikkikasvatuksen tasa-arvoista saatavuutta sekä yleisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämistä taidekasvatuksen avulla kouluissa.

Yhteystiedot: hanna.nikkanen (at) uniarts.fi

 

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Tutkin taidekasvatuksen, erityisesti musiikkikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta ja yleisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämistä koulussa taidekasvatuksen avulla.

Työskentelen myös peruskoulun musiikin opettajana. Katselen ja kehitän koulun arkea tutkijan silmin ja teen tutkimusta myös opettajan silmin.

 

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Tällä hetkellä pohdin, miten koulu voisi edistää oppilaiden musiikin harrastamisen mahdollisuuksia myös koulutuntien jälkeen. Teemme yhteistyötä muutaman musiikkikoulun kanssa, joista käy opettajia koulullamme antamassa soittotunteja ja bändiohjausta. Yhteistyössä pyrimme poistamaan myös taloudellisia esteitä musiikin harrastamiselle.

Lisäksi tutkin, miten 7.-9. luokilla voidaan toteuttaa taideaineiden ja niin sanottujen lukuaineiden yhteisiä oppimiskokonaisuuksia.

 

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Soittotunneilla käyminen on melko kallis harrastus, kun opettaja opettaa vain yhtä oppilasta kerrallaan ja lisäksi täytyy hankkia oma soitin. Siksi kaikilla koulumme oppilailla ei ole ollut mahdollisuutta soitonopetukseen. Yhdessä koulun ja musiikkikoulujen opettajien sekä oppilaiden ja vanhempien kanssa koetamme parantaa tilannetta: Kun oppitunnit ovat omalla koululla, niille on helppo tulla. Yritämme myös saada soitonopetuksen hinnan niin alhaiseksi, että kaikilla olisi siihen mahdollisuus.

Toinen asia on hyvinvoinnin ja hyvän mielen edistäminen musiikin avulla. Musiikki tarjoaa ihan omanlaisensa tavan olla ja toimia yhdessä. Musisoidessa tarvitaan vähemmän sanoja ja enemmän toimintaa. Siksi musiikin parissa voivat kohdata ihmiset, jotka eivät koulun arjessa kohtaisi tai tekisi yhdessä töitä. Musiikin kautta voi myös nähdä ja kuulla tutustakin ihmisestä ihan uusia piirteitä.

 

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Taideaineilla on peruskoulussa melko vähän tunteja. Jos monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa taiteellista tekemisen, tutkimisen, tietämisen ja ymmärtämisen tapaa voidaan tuoda muidenkin oppiaineiden sisältöjen tarkasteluun, taide saa enemmän tilaa koulun arjessa. Tästä hyötyvät etenkin ne, joille tällainen on omin tapa oppia. Mutta kaikki saavat laajemman näkökulman opiskeltaviin asioihin.

 

Millainen on visiosi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Koulu, jossa taide- ja taitoaineet eivät ole vain virkistystä ja koristusta vaan olennainen osa sekä oppimista että sosiaalista elämää.

 

Onko sinulla antaa jotain taiteeseen ja hyvinvointiin liittyvää vinkkiä kouluille?

Kun valmistuin musiikinopettajaksi, oli uutta ja ihmeellistä, että koulussa oppi soittamaan bändisoittimia. Koulujen musiikin opetus onkin viime vuosikymmenet painottunut populaarimusiikkiin ja bändisoittoon. Monelle nyt koulua käyvälle sinfoniaorkesterin soittimet ovat uusia, ihmeellisiä ja kiinnostavia. Esimerkiksi omat oppilaani ovat pitäneet kovasti sellon ja kontrabasson soitosta.
 

Tutkimusryhmä Arts@School

 

Musiikki on kouluissa yhteistyön muoto