CERADA

CERADA

Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA:n fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäisessä kehittämisessä. CERADA:ssa tehtävä tutkimus vastaa taidekasvatuksen ja taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämistarpeisiin sekä taiteilijoiden ja taidealojen opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.