News

null Seminaari: Taidekasvatus ja Unescon kestävän kehityksen tavoitteetHollo-Instituutti ja Suomen Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio järjestävät yhdessä seminaarin "Taidekasvatus palvelemassa Unescon kestävän kehityksen tavoitteita" Tieteiden talolla, keskiviikkona 2.5.2018 klo 13-16, os. Kirkkokatu 6, Helsinki (sali 505, 5. krs.).

Seminaarin tarkoituksena on tarkastella Unescon kestävän kehityksen periaatteita ja pohtia, mitä ne merkitsevät ja miten ne ilmenevät tämän päivän Suomessa. Toiveena on saada erilaisia näkökulmia siihen, mikä on Unescon tavoitteiden suhde taidekasvatuksen tutkimukseen ja käytännön kenttään. Seminaarin kieli on suomi.

Ohjelma:

12.45 Kahvia ja teetä tarjolla salin 505 vieressä.

13.00 Seminaarin avaus (professori Eeva Anttila, Taideyliopisto)

13.10 Yltäkylläisyyden ajan rikkaus ja köyhyys (KT, dosentti Arto O. Salonen, Helsingin yliopisto)

13.40 Kestävä kehitys kohtaa pohjoisen (professori Timo Jokela, Lapin yliopisto)

14.00 Kuvataidekasvatus mukana muutoksessa (professori Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto)

14.20 Kestävän kehityksen periaatteet lastenkulttuuritoiminnassa (toiminnanjohtaja Saara Vesikansa, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto)

14.40 Ekososiaalinen oikeudenmukaisuus kestävän taidekasvatuksen perustana (FT, tutkimusjohtaja Raisa Foster, Art-Eco Project)

15.10 Tauko

15.20 Paneelikeskustelu, johon seminaarin puhujat osallistuvat. Puheenjohtajana professori Eeva Anttila.

 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ilmoittautuminen pyydetään. Seminaaritilaan mahtuu max 80 hlöä. Ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Kev%C3%A4tseminaarin-ilmoittautuminen-2.5.2018

Saavutettavuus ja esteettömyys:

Tieteiden talossa on viisi kerrosta ja kellarikerros ja niistä jokaiseen pääsee hissillä. Liikuntarajoitteiset pääsevät parhaiten taloon sisäpihan oven kautta, jossa kiinteä ramppi. Sisäpihalle pääsee soittamalla vahtimestarille, joka avaa portin puh. 09-22869264, 09-22869265, 050-4080557.  WCt sijaitsevat kellarikerroksessa ja 3. ja 4. kerroksessa. Inva-WC sijaitsee kellarikerroksessa. www.tieteidentalo.fi

Päivitetyt seminaaritiedot Hollo-Instituutin sivuilla:

http://hollo-instituutti.fi/seminaarit/#seminaari2018

Lisätietoa: Mari Martin, observatorion koordinaattori, Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus, mari.martin@uniarts.fi, +358 50 460 6789.

 

Järjestäjät:

Hollo-Instituutti on taideyliopistojen pedagogisten laitosten yhteistyöstä syntynyt yhteenliittymä, johon kuuluu myös tiedeyliopistojen taidekasvatuksen yksiköitä. Instituutin tavoitteena on edistää taiteiden pedagogista tutkimusta sekä vahvistaa taidepedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Instituutti toimii tällä hetkellä verkostona. Sen aloitusseminaari pidettiin maaliskuussa 2009 Kiasmassa, jolloin Hollo-Instituutti myös julkistettiin.

Hollo-instituutti on asiantuntijoiden muodostama yhteistyöverkosto, joka harjoittaa, edistää ja uudistaa taiteiden pedagogista tutkimusta ja opetusta. Se rakentaa monialaista, taiteelliseen ja pedagogiseen tietoon, taitoon ja kokemukseen perustuvaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusyhteistyötä sekä edistää tutkimukseen perustuvaa opetusta. Instituutti vahvistaa taiteiden pedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hollo-Instituutissa tutkijat ja taiteilijat etsivät välineitä, joilla jokainen saadaan taiteen piiriin, oppimaan taiteen keinoin ja kohtaamaan maailma taiteen avoimessa tilassa. Taiteelliset oppimisen menetelmät ovat sekä vanhaa että uutta tietoa. Ne tekevät oivaltamisen hauskemmaksi, vakuuttavammaksi ja välittömämmäksi, on sitten kyse koulusta, kerhosta tai yliopistosta, tiedosta tai taidosta.

Hollo-instituutin piiriin kuuluu tutkijoita ja professoreita Aalto-yliopistosta sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta ja Teatterikorkeakoulusta. Lisäksi mukana ovat Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen ja musiikkikasvatuksen, Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen sekä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen tiedonalat. Hollo-instituutti kokoaa ainutlaatuisella tavalla maamme taidepedagogiikan asiantuntemuksen tiedonalan kehittämiseksi.

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Vuonna 2017 perustetun observatorion ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen sekä eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen.

Observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorio on jäsenenä taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaisessa verkostossa ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education). Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin ja samalla edistää alan kansainvälistä näkyvyyttä.

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion muodostavat Taideyliopiston CERADA-keskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry sekä yhteistyökumppanit, joita tällä hetkellä ovat Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Taiteen perusopetusliitto ja Opetushallitus.  Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee observatorion toimintaa. Observatorion ohjelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia sekä ENO-verkoston periaatteita.