News

null Uusia tutkijoita CERADAanCERADA palkkasi kuusi tutkijaa, joiden aiheet vaihtelevat vankilateatterista virtuaalitodellisuuteen.

Lisäksi CERADA rekrytoi tutkija Tarja Pääjoen tekemään tutkimusta Taidetestaajat-hankkeesta. Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston hanke, jossa kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia ja heidän ohjaajille tarjotaan mahdollisuus vierailla kahdessa kulttuurikohteessa. Pääjoki tutkii, minkälaisia tuloksia Taidetestaajat-tyyppisellä hankkeella voidaan saavuttaa. Pääjoki on aiemmin työskennellyt opettajana ja tutkijana musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa.

”Taidetestaajat-hanke on Suomen Kulttuurirahastolta 2010-luvun merkittävin kansallinen investointi nuorten taiteisiin osallistumiseen. Sen toteutumista seurataan suurella kiinnostuksella kansallisesti ja kansainvälisesti”, kertoo CERADA:n johtaja, professori Kai Lehikoinen.

”Näin ollen on tärkeää, että hankkeen käytännön haasteista saadaan tutkittua tietoa ja että toimijoiden käytännön kokemuksista saadut oivallukset saadaan laajempaan levitykseen.”

 

Taidekasvatuksen uudet tutkijat (CERADA):

Koskinen Anu: Vankilateatteripedagogiikan kehittäminen

Kuoppamäki Anna: Musiikin luova tuottaminen moniammatillisessa tiimissä

Laes Tuulikki: Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa

Ojala Aleksi: Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyntäminen taidekasvatuksessa

Pääjoki Tarja: Taidetestaajat-hankkeen tulokset ja vaikutukset

Rankanen Mimmu: Kuvataide masentuneille nuorille suunnatussa mielenterveystyössä

Valkeemäki Anita: Taidepedagogi ja taiteilija yrittäjyyden äärellä: taiteellisen asiantuntijuuden tuotteistaminen ja sen opetus