Event archive

 

Music history symposia
     

Agents and Actors: Networks in Music History
(June 2020)

Institutionalization
in Music History

(June 2018)

Music History
and Cosmopolitanism

(June 2016)

     

Confronting the National
in the Musical Past 

(May 2014) 

 

Radical Music History Symposium 
(December 2011)

 

De-Canonizing
Music History 
(November 2007)

 

Other conferences

Traces of Performance: Opera, Music Theatre, and Theatre Music in the Long 19th Century
(December 2013)

 

 

Thursday Forum seminar programs
 

2019–2020

12.9.2019 Katharine Ellis (U of Cambridge): title tba

10.10.2019 Marjaliisa Hentilä (The Labour Archives): Työväenliikkeen johtajien Matti Paasivuoren ja Hilja Pärssisen suhteesta taiteeseen

14.11.2019 Seppo Hentilä (emeritus, University of Helsinki): Juhlakulttuuri Sosialistisessa työläisurheiluinternationaalissa 1920- ja 1930-luvuilla  

12.12.2019 Olli Kleemola (University of Turku) and Silja Katriina Pitkänen (University of Jyväskylä): Valokuvat historiantutkimuksen lähteinä

16.1.2020  Henrik Meinander (professor, University of Helsinki, history): Suomi 1968: Aatteiden ja kulttuurin sosiaalihistoriaa ajallisena läpileikkauksena

13.2.2020 Hannu Salmi (professor, University of Turku, culture history): Musiikin historia ja digitaalisten ihmistieteiden menetelmät

12.3.2020 Janne Lahti (docent, reseacher, University of Helsinki, history): Historiantutkimus kolonialismin näkökulmasta

16.4.2020 Oula Silvennoinen (docent, researcher, University of Helsinki, history): Ensimmäisen tasavallan katveessa – itsenäisyyden alkuvuosikymmenten harhapolkuja ja umpikujia

CANCELLED: 14.5.2020 Susan Schmidt Horning (professor, St. John’s University, history): Chasing Sound

 

2018–2019

20.9.2018 Eva Moreda Rodriguez (U of Glasgow): Researching early recordings and their cultures: between Performance Studies, Cultural History and Sound Studies (ATT: Dr. Moreda Rodriguez will also be presenting on Fri Sept 21, 10–12 am at Ackté hall: Inventing the recording in Spain: gabinetes fonográficos and urban geography in Madrid and Barcelona, 1896–1904)

[27.9.2018 ”bonus meeting”: Jeff Benjamin (Columbia University): The Listening Act. The usual place and time]

25.10.2018 Derek Scott (U of Leeds): Studying Older Forms of Popular Music

15.11.2018 Aimo Ruusunen: Opin haussa ja kaukokaipuussa -teoksen taustatutkimus, metodologia ja synty

13.12.2018 Ville Lukkarinen (U of Helsinki): Taiteen ymmärtäminen historiallisessa kontekstissaan

17.1.2019 Hanna Järvinen (Uniarts Helsinki, Theatre Academy): Composition vs. Performance: Historical Changes in Dance Authorship

21.2.2019 Tiina Kinnunen (U of Oulu): Historiantutkimuksen "käänteet" ja niiden vaikutus: kuinka kirjoittaa feminismin ja sodan historiasta?

21.3.2019 Johanna Vakkari (Uniarts Helsinki, Academy of Fine Arts): Kysymyksiä ja vastauksia Suomen ensimmäisen taidehistorian professorin J.J. Tikkasen henkilöarkistosta

25.4.2019 Ulrik Volgsten (Örebro University, SWE): Everyday Devices – Mediatization of Music and the Musicalization of Media and Everyday Life

9.5.2019 Janne Lahti (U of Helsinki): Historiantutkimuksen lähestyminen kolonialismin näkökulmasta

 

2017–2018

14.9.2017 Pekka Gronow: Äänitteet ja historiantutkimus

26.10.2017 Miikka Anttila (ThD,  Janakkalan congregation): Musiikin mielihyvät ja kristillinen usko

16.11.2017 Anu Koskivirta ja Jari Eilola (U of Jyväskylä): Historiantutkimuksen etiikka -teoksen taustoista ja alan ajankohtaisista tutkimuseettisistä kysymyksistä

14.12.2017 Kirsi Vainio-Korhonen (U of Turku): Varhaismodernit kirjeet ja kirjetutkimus

18.1.2018 Semi Purhonen: Kulttuuristen hierarkioiden muutos eurooppalaisissa laatusanomalehdissä 1960–2010: populaarikulttuurin legitimoituminen ja korkeakulttuurin popularisoituminen

15.2.2018 Kuisma Korhonen (U of Oulu): Kumpujen yöstä veren ja maan ideologioihin: kulttuurinen muisti ja kuulumisen maasidonnaiset metaforat

15.3.2018 Pertti Haapala (U of Tampere): Taiteen sosiaalihistoria (pohjaksi voi halutessaan silmäillä teoksia Arnold Hauser: Social History of Art / Arthur Danton: Connections to the World)

19.4.2018 Juha Siltala (U of Helsinki): Psykohistoriallisia tulokulmia tutkimukseen

17.5.2018 Tiago de Oliveira Pinto (U of Music Franz Liszt Weimar, DE): Music and Intangible Heritage: Rethinking the Role of Musicology

 

2016–2017

15.9.2016 Josephine Hoegaerts (U of Helsinki Collegium fo Advanced Studies): Constructing the larynx. On the application of ‘history of the body’ to music history

13.10.2016 Jukka Kortti (U of Helsinki): Mediahistoria

10.11.2016 Petri Karonen (U of Jyväskylä): Lähihistorian tutkimusmetodologiasta

15.12.2016 Taina Syrjämaa (U of Turku): Tila ja toimijuus historiassa

19.1.2017 Johanna Ilmakunnas (U of Helsinki): Arki, työ ja vapaa-aika 1700-luvulla

16.2.2017 Lars Berglund (Uppsala university, SWE): The Historicity of Musical Expression

23.3.2017 Vesa Vares (U of Turku): Pehmeä tie. Kansallissosialistisen Saksan tiedekontaktit Pohjoismaiden suuntaan saksalaisten professorien ja dosenttien matkaraporteista nähtynä

6.4.2017 Pertti Alasuutari (U of Tampere): Uusinstitutionalismi, maailmanyhteiskunta ja musiikin maailma

4.5.2017 Anastasia Belina-Johnson (Royal College of Music, London): André Tchaikowsky (1935–1982): Polish, British, or Cosmopolitan?

 

2015–2016

17.9.2015 planning session & text by artistic doctoral candidate Markku Lepistö on the history of the accordeon in Finland

15.10.2015 Kirsti Salmi-Niklander (U of Helsinki) ja Pirstaloituneet visiot -hankkeen tutkijat

10.12.2015 Päivikki Kallio (Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki): Musiikki-ikonografia historiantutkimuksessa

14.1.2016 Lauri Suurpää (SibA): Historia musiikkianalyyttisen tutkimuksen kontekstina 

3.3.2016 Charlotta Wolff (U of Helsinki, history of Europe): Musiikki ja eliittien omakuvat n. 1750–1920

7.4.2016 Simo Mikkonen (U of Jyväskylä): Poikkikansallisen historian (transnational history) olemuksesta: kulttuuri ja taidealan verkostot kylmässä sodassa

12.5.2016 Sakari Heikkinen (U of Helsinki): Suomalaisen kulttuurielämän taloushistoria

 

2014–2015

25.9.2014 planning session 

23.10.2014 research plan of MA Nuppu Koivisto's doctoral dissertation; text on Sibelius's networks by prof. Veijo Murtomäki

20.11.2014 Olga Panteleeva: (UC Berkeley): In Search for the Universal: positivism and idealism in the study of music in pre-revolutionary Russia

11.12.2014 Meri E. Herrala (U of Helsinki) "Idän ja lännen välinen kulttuuriyhteistyö. Neuvostoliiton eliittimuusikot pehmeän diplomatian agentteina 1946–1983”

15.1.2015 Risto Alapuro (U of Helsinki): Verkostohistoria

12.3.2015 Jorma Kalela: Historiantutkimuksen mielestä

19.3.2015 Derek Scott (U of Leeds): 1) The growing interest in cosmopolitan perspectives as an alternative to national frameworks in historical methodology 2) The role that invention (as well as interpretation) has played in music historiography 

9.4.2015 Irma Sulkunen (U of Tampere): Lähdekritiikki

19.5.2015 Markku Hyrkkänen (U of Tampere): Aatehistoriallisen tutkimuksen ominaispiirteet ja anti historialle (ja nykyisyydellekin)

 

2013–2014

26.9.2013 Hannu Salmi (U of Turku): Mitä kulttuurihistoria on? Suomalainen näkökulma

24.10.2013 Marko Tikka (U of Tampere): Historiantutkijan välineistä musiikinhistorian tutkimuksessa, erityisesti populaarimusiikissa 

14.11.2013 Pauli Kettunen (U of Helsinki): Kansallinen katse historiantutkimuksessa 

12.12.2013 Ilona Pikkanen (Finnish Literature Society): Historia kerrontana ja kertomuksena 

16.1.2014 Matti Peltonen (U of Helsinki): Mikä mikrohistoriassa on mikroa? 

13.2.2014 Maarit Leskelä-Kärki (U of Turku): Historioitsija ja elämän kerronta 

13.3.2014 Jyrki Pöysä (U of Eastern Finland): Tarinoituneen historiallisen kerronnan analyysi 

10.4.2014 planning session

15.5.2014 Kari Teräs (U of Tampere): Verkostot ja muistitietohistoria