Completed theses

null ’Magic points’ and evaded cadences. Analysis, performance, and their interaction in four opening piano trio movements of Felix Mendelssohn and Robert Schumann

Oinas, Cecilia
Uniarts / SibA
16 Sep 2017 - 00:00:00

Musiikkianalyysin ja esittämisen välinen vuorovaikutus on molemminpuolista

 

Cecilia Oinas on tarkastellut väitöstutkimuksessaan neljää Felix Mendelssohnin (1809–1847) ja Robert Schumannin (1810–1856) sonaattimuotoista pianotrio-osaa musiikkianalyysin ja esittämisen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Angloamerikkalaista musiikin analyysi-esittämistutkimusta (analysis and performance studies) on viime vuosikymmeniin saakka hallinnut näkemys, jonka mukaan musiikkianalyysiin ja teoksen esittämiseen liittyvien kysymysten välinen vuorovaikutus toimii ensisijaisesti analyysista esitykseen. Oinas osoittaa tutkimuksessaan, että tämä vuorovaikutus voi toimia molempiin suuntiin. Musiikkianalyyttiset näkökulmat voivat vaikuttaa erityisesti siihen, miten esittäjät jäsentävät teoksen pientason kuten säe- ja fraasitason tapahtumia. Yhtä lailla esittäjien ei-musiikkianalyyttinen, muotoiluun ja ajankäyttöön tähtäävä käytännönläheinen keskustelu voi vaikuttaa musiikkiteoksen rakenteesta, dramaturgiasta tai niihin liittyvistä määränpäistä tehtäviin havaintoihin. 

Oinas havaitsi tutkimuksessaan, että musiikkiteosta pitkäjänteisesti harjoittelevat muusikot ovat pitkään kestävän harjoitusprosessin aikana yhtä tarkkoja teoksen yksityiskohtien tarkastelussa kuin teosta musiikkianalyysin keinoin tarkastelevat teoreetikot.

- Päämääränä molemmilla on saada kokonaisvaltainen ymmärrys tietystä sävellyksestä – siitä heräävät kysymykset vain saattavat olla erilaisia. Tutkimustuloksiani voidaan hyödyntää esimerkiksi yhdistämällä teoria- ja ensembleopetus yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin analyyttinen lähestymistapa ja muusikkous ja soittaminen kulkevat luontevasti rinnakkain, Oinas toteaa.

Väittelijän yhteystieto: cecilia.oinas@uniarts.fi