Nimetön Sites - sisältöblokki kuvalla
Untitled Sites - sisältöblokki kuvalla

Finnish Doctoral Network for Music Research

 

The Finnish Doctoral Network for Music Research is comprised of eight universities: Sibelius Academy, the University of Helsinki, the Universities of Eastern Finland, Jyväskylä, Oulu, Tampere and Turku, and Åbo Akademi.

The central operating principle of the network is upholding the preceding Doctoral Programme in Music Research (2012–2015), that is, supporting national multidisciplinary research on music and the surrounding cultural reality.

NOTE: This network does not award doctoral degrees. It exists to further collaboration in doctoral studies and supervision between music research units in Finnish universities. If you are interested in doctoral studies in Finland, kindly contact the professor(s) working in university department(s) that appear most suitable for your topic and approach.Also, there are no funded doctoral student positions available in the network itself: all doctoral students within the network are post-graduate students of the partner universities.

null MA Outi Valo's (Uni. Tampere) first draft day, May 10, 2021This spring, the Finnish Doctoral Network for Music Research will organise one more “first draft day”, that of MA Outi Valo (Uni. Tampere), and the event will be taking place on Monday, May 10, from 12.15 to 4.15 pm. The title of Valo’s thesis is ”Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974” (please see abstract in Finnish below). Dr. Kati Kallio will be acting as opponent. The first draft day will be arranged in Finnish, and it will follow the customary pattern of Finnish PhD defenses. The audience has an opportunity to ask questions at the end of the discussion.

All interested network members are welcome to follow the event online: kindly note that you should register for it by filling out an online form by May 3, 2021. Once registered, you will receive a confirmation e-mail with a link to our network’s Moodle webpage, which includes all the necessary information on the event (incl. the Zoom link). Valo’s thesis is also available for download on Moodle (in Word and PDF formats) so that attendees can acquaint themselves with it in advance.

Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974

Väitöskirjatutkimus käsittelee suomalaisen kansanmusiikin kerääjän Erkki Ala-Könnin (1911–1996) tallennustyötä kansallisen katseen näkökulmasta käsin. Tutkimus pyrkii erottelemaan arkistokokoelmien osana näkyviä metodologisen nationalismin eli vähemmän ilmeisen nationalismin muotoja, joihin kansallisen katseen käsite viittaa. Tutkimuksen on tarkoitus havainnollistaa sitä, minne tallennustyön kannalta keskeiset painopisteet asettuivat eri vuosikymmenillä ja mistä keruutyön kannalta keskeinen ”kansakunta” oli milloinkin löydettävissä. Keskeisiä ovat kansaan liittyneet määritelmät ja ihanteet sotien jälkeisessä Suomessa. 

Tutkimuksen näkökulma on oppihistoriallinen: tarkastelen kansanmusiikin keruutyötä osana musiikkitieteen ja kansanmusiikin tutkimuksen oppiaineita. Tutkimukseni keskittyy sotien jälkeisen Suomen eli Suomen toisen tasavallan kulttuurisista kausista moraalitalouden ja suunnittelutalouden vaiheisiin, ja fokuksena on 1960-luku, jolloin kansalliset tieteetkin joutuivat ristipaineeseen siitä, mitä käsitykset kansasta ja kansakunnasta pitävät sisällään ja mitä ne sulkevat ulkopuolelleen. Keruutyö huomioi 1960-luvulla työväenluokan historiaa, kaupunkien perinnettä sekä kansanmusiikin sovitus- ja sävellystyötä aiempiin vuosikymmeniin verrattuna paremmin. Tilanne ei kuitenkaan edelleenkään ollut tasa-arvoinen, joka arkistokokoelmissa näkyi erityisesti naisten, alkuperäisväestön ja vähemmistöjen asemaa tarkasteltaessa.