Erikoistumiskoulutus

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija

Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija


Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen (40 op) tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taidealojen osaajia soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Koulutus syventää ja laajentaa taidealan ammattilaisten, taiteilijoiden ja taidepedagogien erityisosaamista soveltavassa ja osallistavassa taidetyössä, taiteellis-pedagogisten projektien rakentamisessa, sekä taiteellis-tutkimuksellisten palvelujen kehittämisessä. Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovien taidesisältöisten palvelukonseptien kehittämiseen erilaisissa toimintaympäristöissa, yhteisöissä ja organisaatioissa.

 

Koulutuksen kuvaus ja hakuohjeet
Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)
Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taidealojen osaajia soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Koulutus syventää ja laajentaa taidealan ammattilaisten, taiteilijoiden ja taidepedagogien erityisosaamista soveltavassa ja osallistavassa taidetyössä, taiteellis-pedagogisten projektien rakentamisessa, sekä taiteellis-tutkimuksellisten palvelujen kehittämisessä. Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovien taidesisältöisten palvelukonseptien kehittämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä, yhteisöissä ja organisaatioissa.
 
Koulutuksen kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat taiteilijat, taidepedagogit ja taidealojen ammattilaiset taiteiden ja taidekasvatuksen eri osa-alueilta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.
 
Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on:
 • Syventää ja monipuolistaa yhteisöllistä ja osallistavaa taidetyötä hyödyntävää osaamista ja toimintamalleja erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa
 • Syventää taiteilijoiden ja taidepedagogien erityisosaamista taidelähtöisessä työelämän ja organisaatioiden kehittämisessä
 • Vahvistaa jo ammatissa toimivien taidealan ammattilaisten taitoja suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää taiteellisia, taiteellis-pedagogisia ja taiteellis-tutkimuksellisia palveluja asiakas- ja tarvelähtöisesti
 • Syventää oman taiteellista osaamisen ja taiteellisten kompetenssien soveltamista eri konteksteihin ja toimiseen eri kohderyhmien kanssa
 • Kehittää soveltavan ja osallistavan taiteen projektien rakentamistaitoja sekä vahvistaa kehittäjä- ja johtamisosaamista moniammatillisessa yhteistyössä
 • Syventää yrittäjämäistä osaamista ja kestävää palvelutuotannon rakentamista omalla soveltavan ja osallistavan taiteen erityisalueella
Koulutuksen sisältö 
Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op).
 
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:
 1. 1. Perehtyminen soveltavan ja osallistavan taiteen erityisalueisiin eri toimintaympäristöissä
 2. 2. Syventävä perehtyminen soveltavan ja osallistavan taiteen menetelmiin, toimintatapoihin ja eettisiin kysymyksiin  
 3. 3. Syventyminen moniammatilliseen yhteistyöhön erilaisissa työympäristöissä ja ammatillisissa toimintakulttuureissa
 4. 4. Taidelähtöisten palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 
 5. 5. Tutkimuksellisuuden hyödyntäminen soveltavan ja osallistavan taiteen käytännöissä ja kehittämisessä 
 
Toteutus
Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla tai opiskelijan itse hankkimassa organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutuksessa hyödynnetään mentorointia työssäoppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen arvioinnin tukena.
 
Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 
 
Kouluttajina toimivat soveltavan ja osallistavan taiteen kärkiasiantuntijoita toteuttajayliopistoista sekä soveltavan ja osallistavan taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.
 
Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Toteutuksessa ovat mukana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta, Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta. Koulutusta koordinoi Taideyliopisto. 
 
Ajankohta
Koulutus alkaa syyskuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2020. Lähiopetuspäivät järjestetään kahden päivän jaksoissa. Tarkat päivämäärät tarkentuvat toukokuussa 2018. Lähiopetuspäiviä tulemaan olemaan seuraavina kuukausina: syyskuu 2018, marraskuu 2018, tammikuu 2019, maaliskuu 2019, toukokuu 2019, syyskuu 2019, marraskuu 2019, helmikuu 2020, huhtikuu 2020, toukokuu 2020.
 
Hinta
Koulutuksen hinta on 1 200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti:
1) opintojen alku, syksy 2018: 400 euroa
2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta, tammikuu 2019: 400 euroa
3) vuosi opintojen aloittamisesta, syksy 2019: 400 euroa 
 
Hakeminen ja peruutusehdot
Erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 8.2.2018–30.4.2018. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan. Valintapäätöksestä ilmoitetaan viimeistään 5.6.2018, ja opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 20.6.2018 mennessä kirjallisesti sähköpostilla osoitteisiin sirke.pekkilä@uniarts.fi ja mia.seppala@uniarts.fi. 
 
 
Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti hakulinkin kautta. Mikäli lähetät hakemukset paperiversiona, ne tulee olla perillä 30.4.2018 KLO 15.00 mennessä osoitteessa: Avoin kampus, Taideyliopisto, PL 30, 00097 Taideyliopisto (käyntiosoite: Töölönkatu 28, 00260 Helsinki, Avoin kampus, 5. krs)
 
Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Jos koulutuksen osallistumista ei peru ollenkaan, laskutetaan 100 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 
 
Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 
 
Lisätietoja
Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus,puh. 050-5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi
Suunnittelija Anu Falck, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5982 389 anu.falck@uniarts.fi
Suunnittelija Elina Keränen (vanhempainvapaalla)

Julkisen taiteen taideasiantuntija

Julkisen taiteen taideasiantuntija
 

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen (40 op) tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Koulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla. Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekonsultointiin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen. 

Koulutuksen kuvaus ja hakuohjeet

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Koulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla. Koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekonsultointiin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen. 
 
Koulutuksen kohderyhmä 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet  taiteen ammattilaiset. Taideasiantuntijaksi erikoistuminen on luontevaa mm. kuvataiteilijan, muotoilijan, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Syventää ja laajentaa osaamista julkisen taiteen erityisosaamisen alueilla, mm. julkisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun hankkeissa, taiteen tilaustöiden integroinnissa ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen, sekä kehittää taitoja taiteiden integroinnissa osaksi kuntien ja maakuntien kehittämisstrategiaa
 • Perehtyä rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin sekä saada kokonaiskuva sopimuskäytäntöihin, verotukseen, tarjouspyyntöprosessiin ja tekijänoikeuskysymyksiin tarvittavasta osaamisesta
 • Syventää osaamista taiteen mahdollisuuksista yhteiskunnallisen muutoksen ja uusien toimintakulttuureiden syntymisen mahdollistajana
 • Syventää valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa toimimiseen vaativissa ja laajoissa rakennushankkeissa ja -projekteissa
 • Syventää osaamista taidekonsultoinnissa asiantuntijapalveluna sekä vahvistaa osaamista tuottaa ja kehittää oman erityisalan palveluja
   

Koulutuksen sisältö 

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op).

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 1. Julkisen taiteen ja %-periaatteen mahdollisuudet, toimijaverkosto ja keskeiset toimintaperiaatteet
 2. Taidehankkeiden kuratointi ja tuottaminen
 3. Tuottajan, taiteilijan, arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden ja toimijoiden yhteistyö, vastuualueet ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen
 4. Projektinhallinnan – ja johtamisen taidot, vaativien projektien kokonaissuunnittelu, aikatauluttaminen ja hallinta
 5. Taidehankintojen rahoitus ja erilaiset rahoitusmallit sekä taidekonsultointi ja taideasiantuntijapalveluiden kehittäminen
   

Toteutus

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla tai opiskelijan itse hankkimassa organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Koulutuksessa hyödynnetään mentorointia työssäoppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen arvioinnin tukena. 

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 
Kouluttajina toimii julkisen taiteen kärkiasiantuntijoita koulutuksen toteuttajayliopistoista sekä julkisen taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.
Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Toteutuksessa ovat mukana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta. Koulutusta koordinoi Taideyliopisto. 

Ajankohta

Huom. muuttunut aikataulu: Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja päättyy joulukuussa 2020. Lähiopetuspäivät järjestetään kahden päivän jaksoissa. Kevään tarkat päivämäärät ovat alla. Lähiopetuspäiviä tulee olemaan alustavasti seuraavina kuukausina: tammikuu 2019, maaliskuu 2019, toukokuu 2019, syyskuu 2019, marraskuu 2019, helmikuu 2020, huhtikuu 2020, toukokuu 2020, syyskuu 2020 ja marraskuu 2020.

Vuoden 2019 lähiopetusjaksot:

17.-18.1.2019
28.-29.3.2019
23.-24.5.2019
19.-20.9.2019
7.-8.11.2019

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti:
1) opintojen alku, tammikuu 2019: 400 euroa
2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta, syksy 2019: 400 euroa
3) vuosi opintojen aloittamisesta, tammikuu 2020: 400 euroa 

Hakeminen ja peruutusehdot

Erikoistumiskoulutuksen lisähakuaika on 7.9.2018–31.10.2018. Hakuaika päättyy 31.10.2018 klo 23.59. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella.Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämisprojektin suunnitelmaan. Valintapäätöksestä ilmoitetaan marraskuun alussa viikolla 45, ja opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 23.11.2018 kirjallisesti sähköpostilla osoitteisiin sirke.pekkila@uniarts.fi ja elina.keranen@uniarts.fi. 

Lue hakuohjeet ja valintakriteerit (pdf).

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti hakulinkin kautta. Mikäli lähetät hakemukset paperiversiona, ne tulee olla perillä 31.10.2018 KLO 23.59 mennessä osoitteessa: Avoin kampus, Taideyliopisto, PL 36, 00097 Taideyliopisto (käyntiosoite: Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki, Avoin kampus, 3. krs).

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Jos koulutuksen osallistumista ei peru ollenkaan, laskutetaan 100 % koulutuksen hinnasta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi
Projektikoordinaattori Maikki Vierumäki, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-3091695 maikki.vierumaki@uniarts.fi