Meistä

Taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. Sen fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaisessa kehittämisessä. Siten CERADA:ssa tehtävä tutkimus vastaa taidekasvatuksen ja taidealan korkea-asteen opetuksen kehittämistarpeisiin sekä taiteilijoiden ja taidealojen opettajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.

Vuonna 2013 perustettu CERADA tarjoaa tutkijoiden urakehitystä tukevan avoimen ja vastuullisen tutkimusympäristön sekä alustan tutkimushankkeille. CERADA:n tutkijat musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden alueilla muodostavat monialaisen ja erilaisia tutkimustraditiota yhdistävän yhteisön, jonka erityispiirteenä on tiivis tutkijoiden välinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

CERADA:ssa taidekasvatuksen tutkimus ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäinen kehittäminen kytkeytyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kuten esimerkiksi demokratia, tasa-arvo, interkulttuurisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja hyvinvointi sekä taiteissa ja taidekasvatuksessa laajentuva ammattilaisuus. Muun muassa nämä aiheet yhdistyvät CERADAn tutkijoiden nykyisissä ja aiemmissa tutkimushankkeissa.

CERADA:ssa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua johtuen yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien korkeatasoisesta työstä, kansainvälisistä julkaisuista ja aktiivisesta kansainvälisestä tutkijavaihdosta. CERADA:lla on yhteyksiä yliopistoihin ja tutkijayhteisöihin esimerkiksi Alankomaissa, Australiassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Gambiassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Israelissa, Itävallassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa, Uudessa Seelannissa, Virossa ja Yhdysvalloissa.
 

CERADA:n strategisina tavoitteina on:

  • kriittisen massan vahvistaminen omalla erityisalueellaan
  • vahvistaa vuorovaikutusta yhteiskuntaan
  • järjestää tutkimustapahtumia teemaperustaisesti.