Taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kuva: Eeva Anundi

Huom! Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatoriolla on omat verkkosivut osoitteessa www.taideobservatorio.fi.

Siirrythän uusille verkkosivuillemme lukeaksesi lisätietoa hankkeesta ja sen ajankohtaisista kuulumisista! Tätä verkkosivua ei enää päivitetä.


Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Observatorion ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen sekä eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen.

Observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorio on jäsenenä taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaisessa verkostossa ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education). Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin ja samalla edistää alan kansainvälistä näkyvyyttä. Observatorion ohjelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia sekä ENO-verkoston periaatteita.

Vuonna 2017 perustetun Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion muodostavat Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry sekä yhteistyökumppanit, joita tällä hetkellä ovat Aalto-yliopiston Taiteen laitos, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Haukkalan säätiö, Taiteen perusopetusliitto, Kansalaisopistojen liitto ja Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee observatorion toimintaa.

 

Yhteistyökumppanit

Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

Aalto-yliopiston Taiteen laitos

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

Haukkalan säätiö

Taiteen perusopetusliitto

Kansalaisopistojen liitto

Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriöKuva: Juha Metso

Kansallinen ohjelma 2018–2021

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2018–2021 perustuu suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistettuun ja tunnustettuun taiteen ja kulttuurin merkitykseen yksilölle ja yhteiskunnalle. Kulttuurin saavutettavuuteen ja saatavuuteen on panostettu jo usean hallitusohjelman aikana. Suomen taide- ja kulttuuripolitiikassa painottuu tavoite, että jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksella vahvistetaan yksilön luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja hyvinvointia.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on kansainvälisen ENO – European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education jäsen. ENO-verkosto edellyttää jäseniltään kansallisen ohjelman laatimisen. Kansallisessa ohjelmassa linjataan Suomen observatorion toiminnan tarkoitus, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2017–2021.

Lataa Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2018-2021 tästä linkistä.

 

Tutkimusta

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa.

Tästä linkistä pääset Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sivustolle päivitettävään kirjallisuusluetteloon, johon on koottu Suomessa laadittuja taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia taiteenaloittain. Mukana on tutkimuksia 2000-luvun alusta lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen. Luetteloa täydennetään osana Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion työskentelyä.

 

Taidekasvatuksen etämateriaaleja

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton verkkosivuille kootaan taiteen ja kulttuurin materiaaleja etäopetuksen tueksi. Linkkien joukossa on muun muassa live streameja, virtuaalikierroksia ja kuvallisia ohjeita taiteen menetelmiin. Sivua päivitetään jatkuvasti. Tutustu materiaaleihin liiton verkkosivuilla.

Taiteen perusopetusliiton verkkosivuilla on vinkkejä taiteen perusopetuksen etäopetukseen sekä linkkejä liiton jäsenjärjestöjen laatimiin etäopetusmateriaaleihin. Lue lisää Taiteen perusopetusliiton verkkosivuilta.

Taideyliopiston verkkosivuille on koottu runsaasti podcasteja, taidetta ja videoita, joista voi nauttia kotoa käsin. Osa materiaaleista liittyy myös taidekasvatukseen. Tutustu koontiin Taideyliopiston verkkosivuilla.

Kuvataideopettajat KUVIS ry on koonnut  Kuvista kotona -sivuilleen materiaalia kuvataiteen etäopetukseen ja -opiskeluun. Tutustu materiaaliin KUVIS ry:n verkkosivuilla.

Mikko Luhtasela on kehittänyt osana pro gradu -tutkielmaansa ja Lapin yliopiston Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus (ArtkTOP) -hanketta ilmaisen etäoppimisympäristön kuvataidekasvatuksen tueksi. Tutustu pro gradu -tutkielmaan Lapin yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa. Materiaalista on olemassa myös lyhyt esitelmä, jonka voi ladata klikkaamalla tätä tekstiä.

Seuraavassa listassa on myös muutama vinkki ulkomaisista materiaaleista, joita voi hyödyntää etäopetuksessa:

Google Arts & Culture

Museums Online

Paris Museums Online

Digital Performance Archive

UbuWeb Dance Archive

The 40 Best Sources of Free Music Education Online

 

Yhteystiedot

Postiosoite:

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio
CERADA-tutkimuskeskus, Taideyliopisto
PL 1
FI-00097 Uniarts

Sähköpostiosoite:

observatorio@uniarts.fi

Sosiaalinen media:

Observatorion Facebook-sivu