Ajankohtaista

null Uusia henkilönimityksiäHistoriafoorumissa on 1.3.2019 tutkijatohtorina aloittanut VTT Meri Herrala. Meri Herrala valmistelee projektihakuja ja tutkii Neuvostoliiton eliittimuusikoiden konserttimatkoja Yhdysvaltoihin ja amerikkalaisten muusikoiden vierailuja Neuvostoliitossa vuodesta 1955 lähtien. Tutkimusaihe liittyy Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiaan ja suurvaltojen väliseen kulttuuriseen kilpailuun kylmässä sodassa.

FT, dosentti Markus Mantere on valittu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikin historian professoriksi viisivuotiskaudelle 1.8.2019 alkaen. Markus Mantere on myös Historiafoorumin vastuuryhmän jäsen.

Musiikin historian professori vastaa musiikinhistorian koulutuksen kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tutkimusyhteistyöstä Taideyliopistossa. Professuuriin kuuluvan opetusvastuun rinnalla Markus Mantere tutkii Suomen musiikkielämän rakentumista 1900-luvun alun vuosikymmeninä sekä maamme pianismin historiaa.

- Näen erityisen tärkeänä yhteyden musiikin esittämisen ja historian opiskelun välillä. Soitonopiskelu on aina historiatietoista, ja myös historianopetuksessa on syytä pitää muusikon näkökulmaa ja historian soivaa tulkintaa esillä yhtenä tiedon tuottamisen näkökulmana, Mantere toteaa.