Ajankohtaista

null Kirja: Musiikintutkijat aktivisteina 

Tutkimus ja aktivismi tuntuvat monen mielestä lähes vastakkaisilta käsitteiltä. Eikö tutkimus ole jotain objektiivisuuteen pyrkivää, neutraalia "totuuden" etsimistä, kun taas aktivismissa otetaan kantaa voimakkaastikin? Joukko musiikintutkijoita näkee asian toisin ja haluten luoda muutosta kirjassaan Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti.

Kirjan mukaan musiikintutkimuksella voidaan taistella yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tutkijat voivat toiminnallisella tutkimuksella valjastaa musiikin muutosvoimaksi. Tutkimalla musiikkikulttuurin käytäntöjä esimerkiksi tasa-arvon ja ekologisen kestävyyden kannalta voidaan niitä samalla muuttaa yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemmiksi.

Yksi manifestin kirjoittajista on Taideyliopiston akatemiatutkija Juha Torvinen, joka tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä ympäristötietoisuudelle. Hän pohtii artikkelissaan, mikä on taiteentutkijan vastuu ympäristökriiseissä?

"Samoin kuin sinilevä häiritsee mökkirannassa uimista ja innostaa siten ehkä merten suojelutyöhön, on myös musiikin uppouttavista kokemistavoista etsittävä kriittistä kokemuksellista sytykettä maailmasuhteemme ruotimiseksi", Torvinen kirjoittaa ja painottaa: "Musiikintutkijan on suhtauduttava kriittisesti musiikin turruttavaan vaikutukseen."

Taideyliopiston musiikinhistorian tutkija Saijaleena Rantanen on paneutunut muun muassa Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaissiirtolaisten musiikkiin.

"Sen sijaan, että esimerkiksi työväenliikkeen historiaan suhtauduttaisiin 'häviäjien' historiana ja sen kulttuuria pidettäisiin tavalla tai toisella haitallisena, pitäisi enemmänkin kiinnittää  huomiota näiden ihmisten rohkeuteen tarttua toimeen olosuhteiden parantamiseksi ja hyväksyä yhteisön jäseniksi halukkaat rodusta, ammatista ja sukupuolesta riippumatta", hän kirjoittaa.

Sini Monosen ja Susanna Välimäen toimittama ”Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti” on ilmestynyt joulukuussa 2018 (Tutkimusyhdistys Suoni ry).

Kirja on vapaasti saatavana verkkoversiona osoitteessa www.suoni.fi/julkaisut/