Taideyliopiston historiafoorumi

Foorumista yleisesti

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) Taideyliopiston historiafoorumi muodostaa yhden tutkimuksen profilointialueen. Se edistää erityisesti musiikin mutta myös muiden taiteiden historian tutkimustoimintaa ja tukee alan tutkijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kiinnittymistä historiatieteiden kenttään. Historiafoorumin keskeinen tehtävä on syventää historiantutkimuksen metodologista osaamista ja tietoisuutta historia-aiheiden tuoreista tutkimustavoista ja uusista tavoista hyödyntää lähteitä. Foorumi toimii myös kannustavana yhteisönä tutkimushankkeiden valmistelussa. Taideyliopiston historiafoorumissa työskentelee jatkuvasti sen rahoittamia tutkijoita, ja lisäksi siihen on verkostoitunut Taideyliopiston tutkimus- ja taiteellista henkilökuntaa sekä ulkoisesti rahoitettuja projektitutkijoita.

Taideyliopiston historiafoorumi toteuttaa tehtäviään muun muassa seuraavin tavoin:

  • kokoontuu n. kerran kuussa torstaifoorumiin, jonka pääpuhujaksi kutsutaan historiantutkimuksen kotimaisia ja ulkomaisia eksperttejä. Torstaifoorumin yhteydessä toimii myös seminaari, johon voivat osallistua alan tohtoriopiskelijat ja jo tohtoroituneet historian tutkijat
  • järjestää yhdessä DocMus-tohtorikoulun kanssa Taideyliopiston Oopperaluentosarjan ja -seminaarin
  • järjestää alan tutkimustaitoihin liittyviä koulutustilaisuuksia (mm. tietokannat, vanhat käsialat)
  • koordinoi historiantutkimuksen opetusta
  • pitää yllä sähköpostilistaa ja tiedottaa sen välityksellä historiantutkimukseen liittyvistä konferensseista, luennoista, apurahoista, väitöstilaisuuksista ja julkaisuista. 

Tutkimuskeskukselle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä toiminnan ketteryys: historiafoorumi hankkii sellaisia resursseja, vierailijoita, koulutusta ja niin edelleen, joita foorumilaiset ilmaisevat tarvitsevansa.

Tutkimuskeskuksen toimintaa johtaa professori Anne Kauppala ja ohjausta varten on nimitetty vastuuryhmä. Ryhmän jäsenet ovat:

Anne Kauppala, vastuuryhmän pj

Kaarina Kilpiö

Vesa Kurkela

Markus Mantere, vastuuryhmän varapj

Saijaleena Rantanen

Johanna Rauhaniemi, koordinaattori

 

Takaisin

Carmen-iltapäivä Töölössä 29.4.2019Kuva: Clair Rowden

Carmen-oopperasta on Töölössä tarjolla kaksi alustusta 29. huhtikuuta klo 14.30 - 17 (Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28, Helsinki, Auditorio T-522, 5. krs):

Clair Rowden (PhD, Reader, Cardiff University, UK): Carmen Abroad, or home and away

 – UIla-Britta Broman-Kananen (dosentti, Sibelius-Akatemia): Carmen in Ultima Thule: Four Interpretations of a Spanish Gipsy in Late 19th Century Norden

Taideyliopiston Historiafoorumi-tutkimuskeskuksen ja Sibelius-Akatemian (DocMus-tohtorikoulu) järjestämä tilaisuus on avoin kaikille. Tilaisuuden päätteeksi on keskustelua (ei ennakkoilmoittautumista).

Opiskelijoilla on mahdollisuus opintosuorituksiin laatimalla oppimispäiväkirja tai laajempi essee. Oheiskirjallisuuden materiaalipyynnöt: johanna.rauhaniemi@uniarts.fi

Lisätietoja (oppimispäiväkirja ja essee): anne.kauppala@uniarts.fi