Taideyliopiston historiafoorumi

Taideyliopiston historiafoorumi

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) Taideyliopiston historiafoorumi muodostaa yhden tutkimuksen profilointialueista. Foorumi edistää erityisesti musiikin, mutta myös muiden taiteiden historian tutkimustoimintaa. Samalla se tukee alan tutkijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kiinnittymistä historiatieteiden kenttään.

Historiafoorumin keskeinen tehtävä on syventää historiantutkimuksen metodologista osaamista ja tietoisuutta historia-aiheiden tutkimusmenetelmistä ja uusista tavoista hyödyntää lähteitä. Foorumi toimii myös kannustavana yhteisönä tutkimushankkeiden valmistelussa. Taideyliopiston historiafoorumissa työskentelee  sen rahoittamia tutkijoita. Lisäksi foorumiin on verkostoitunut yliopiston tutkimus- ja taiteellista henkilökuntaa ja ulkoisesti rahoitettuja projektitutkijoita.

Historiafoorumi toteuttaa tehtäväänsä:

  • kokoontumalla n. kerran kuussa torstaifoorumiin, jonka puhujaksi kutsutaan historiantutkimuksen kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Foorumin yhteydessä toimii seminaari, johon voivat osallistua alan tohtoriopiskelijat ja tohtorit
  • järjestämällä yhdessä DocMus-tohtorikoulun kanssa Taideyliopiston Oopperaluentosarjan ja -seminaarin
  • järjestämällä alan tutkimustaitojen koulutustilaisuuksia (mm. tietokannat, vanhat käsialat)
  • koordinoimalla historiantutkimuksen opetusta
  • tiedottamalla sähköpostilistallaan alan konferensseista, luennoista, apurahoista, väitöstilaisuuksista ja julkaisuista. 

Tutkimuskeskukselle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä ketteryys: historiafoorumi hankkii foorumilaisten tarpeisiin sopivia resursseja, vierailijoita ja koulutusta.

Tutkimuskeskuksen toimintaa johtaa professori Anne Kauppala. Foorumin vastuuryhmän jäsenet ovat:

Anne Kauppala, puheenjohtaja

Kaarina Kilpiö

Vesa Kurkela

Markus Mantere, varapuheenjohtaja

Saijaleena Rantanen

Johanna Rauhaniemi, koordinaattori

 

Takaisin

CFP: Agents and Actors: Networks in Music History. Sibelius Academy, Helsinki, June 3–5, 2020The Sixth Sibelius Academy Symposium on Music History will focus on issues relating to agents, actors and networks and the ways in which they relate to music in order to discuss changes in focus towards more collective and complex objects of study. The symposium will concentrate on networks and music, while the seventh symposium will focus on questions of heritage

The keynote speakers of the symposium are
Annegret Fauser (University of North Carolina, Chapel Hill, US)
Antoine Hennion (Mines ParisTech, FR)
Benjamin Piekut (Cornell University, US)

Read more about the CFP: https://sites.uniarts.fi/web/networks2020

Contact for inquiries (no proposal submissions): networks2020(at)uniarts.fi