Taideyliopiston historiafoorumi

Taideyliopiston historiafoorumi

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) Taideyliopiston historiafoorumi muodostaa yhden tutkimuksen profilointialueista. Foorumi edistää erityisesti musiikin, mutta myös muiden taiteiden historian tutkimustoimintaa. Samalla se tukee alan tutkijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kiinnittymistä historiatieteiden kenttään.

Historiafoorumin keskeinen tehtävä on syventää historiantutkimuksen metodologista osaamista ja tietoisuutta historia-aiheiden tutkimusmenetelmistä ja uusista tavoista hyödyntää lähteitä. Foorumi toimii myös kannustavana yhteisönä tutkimushankkeiden valmistelussa. Taideyliopiston historiafoorumissa työskentelee  sen rahoittamia tutkijoita. Lisäksi foorumiin on verkostoitunut yliopiston tutkimus- ja taiteellista henkilökuntaa ja ulkoisesti rahoitettuja projektitutkijoita.

Historiafoorumi toteuttaa tehtäväänsä:

  • kokoontumalla kuukausittain torstaifoorumiin, jonka puhujaksi kutsutaan historiantutkimuksen asiantuntijoita
  • järjestämällä yhdessä DocMus-tohtorikoulun kanssa Oopperaluentosarjan ja -seminaarin
  • järjestämällä alan tutkimustaitojen koulutustilaisuuksia (mm. tietokannat, vanhat käsialat)
  • koordinoimalla historiantutkimuksen opetusta
  • tiedottamalla alan konferensseista, luennoista, apurahoista, väitöstilaisuuksista ja julkaisuista

Tutkimuskeskukselle ominaista on verkostomaisuus ja kollegiaalisuus: historiafoorumi hankkii foorumilaisten tarpeisiin sopivia resursseja, vierailijoita ja koulutusta.

Foorumin vastuuryhmä:

Anne Kauppala, puheenjohtaja

Kaarina Kilpiö

Vesa Kurkela

Markus Mantere, varapuheenjohtaja

Saijaleena Rantanen

Johanna Rauhaniemi, koordinaattori

null Julkaisu musiikin menneisyyksistä monikulttuurisessa SuomessaTaideyliopiston Sibelius-Akatemian kulttuurisen musiikintutkimuksen professori Antti-Ville Kärjä on kirjoittanut teoksen: Alkusoittoja. Musiikin menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa (Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 23).

Suomalaisen musiikin historia ei ole sama kuin musiikin historia Suomessa. Musiikin historia ei myöskään ole harmitonta tarinointia, vaan musiikin menneisyyttä koskevat tulkinnat kertovat kulloisistakin kulttuurisista valtasuhteista. Kärjän kirjassa näitä suhteita tarkastellaan suhteessa taidemusiikin orientalismiin, reggaen ja rapin rodullistamiseen sekä rasismin perintöön suomalaisessa musiikissa.

Lue lisää täältä.

Kirjan sähköinen versio ilmestyy vuoden 2020 aikana Musiikkiarkiston open access -palvelussa.