Taideyliopiston historiafoorumi

Foorumista yleisesti

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) Taideyliopiston historiafoorumi muodostaa yhden tutkimuksen profilointialueen. Se edistää erityisesti musiikin mutta myös muiden taiteiden historian tutkimustoimintaa ja tukee alan tutkijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kiinnittymistä historiatieteiden kenttään. Historiafoorumin keskeinen tehtävä on syventää historiantutkimuksen metodologista osaamista ja tietoisuutta historia-aiheiden tuoreista tutkimustavoista ja uusista tavoista hyödyntää lähteitä. Foorumi toimii myös kannustavana yhteisönä tutkimushankkeiden valmistelussa. Taideyliopiston historiafoorumissa työskentelee jatkuvasti sen rahoittamia tutkijoita, ja lisäksi siihen on verkostoitunut Taideyliopiston tutkimus- ja taiteellista henkilökuntaa sekä ulkoisesti rahoitettuja projektitutkijoita.

Taideyliopiston historiafoorumi toteuttaa tehtäviään muun muassa seuraavin tavoin:

  • kokoontuu n. kerran kuussa torstaifoorumiin, jonka pääpuhujaksi kutsutaan historiantutkimuksen kotimaisia ja ulkomaisia eksperttejä. Torstaifoorumin yhteydessä toimii myös seminaari, johon voivat osallistua alan tohtoriopiskelijat ja jo tohtoroituneet historian tutkijat
  • järjestää yhdessä DocMus-tohtorikoulun kanssa Taideyliopiston Oopperaluentosarjan ja -seminaarin
  • järjestää alan tutkimustaitoihin liittyviä koulutustilaisuuksia (mm. tietokannat, vanhat käsialat)
  • koordinoi historiantutkimuksen opetusta
  • pitää yllä sähköpostilistaa ja tiedottaa sen välityksellä historiantutkimukseen liittyvistä konferensseista, luennoista, apurahoista, väitöstilaisuuksista ja julkaisuista. 

Tutkimuskeskukselle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä toiminnan ketteryys: historiafoorumi hankkii sellaisia resursseja, vierailijoita, koulutusta ja niin edelleen, joita foorumilaiset ilmaisevat tarvitsevansa.

Tutkimuskeskuksen toimintaa johtaa professori Anne Kauppala ja ohjausta varten on nimitetty vastuuryhmä. Ryhmän jäsenet ovat:

Anne Kauppala, vastuuryhmän pj

Kaarina Kilpiö

Vesa Kurkela

Markus Mantere, vastuuryhmän varapj

Saijaleena Rantanen

Johanna Rauhaniemi, koordinaattori

 

Takaisin

Sotien välisen ajan taide-elämä -työpaja 23.5. klo 9-17Taideyliopiston Historiafoorumin työpajassa 23.5. klo 9-17 (Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28, T327)  pohditaan 2000-luvun perspektiivistä, miten musiikkielämä muotoutui suhteessa 1920- ja 1930-lukunen poliittisiin kiistoihin, kulttuurisiin tyyleihin, makumieltymyksiin, taloudellisiin realiteetteihin? Miten populaarin ja taiteen raja piirtyi? Kuinka uudet musiikin välittämisen kanavat muokkasivat musiikkielämän käytäntöjä?

Sotienvälinen ajanjakso näyttää 2000-luvulta katsottuna toisenlaiselta kuin vaikkapa 40 vuotta sitten. Käytössämme on uusia lähteitä ja tehokkaampia työvälineitä (mm. erilaiset digitaaliset arkistot ja hakutoiminnot) ja poliittiset kytköksemme ovat toisenlaisia kuin tuolloin. Viimeisen viiden vuoden aikana onkin ilmestynyt useita tutkimuksia, joissa haastetaan edellisten tutkijasukupuolvien tulkintoja sotien välisen ajan poliittisesta scenestä Suomessa. Monissa tutkimuksissa on uutena painottunut naisten tai lasten kokemusten historia.

Tutustu työpajan ohjelmaan. Työpajaan on vapaa pääsy.

Ennakkoilmoittautumiset 20.5.2019 mennessä: johanna.rauhaniemi@uniarts.fi.