Taideyliopiston historiafoorumi

Taideyliopiston historiafoorumi

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) Taideyliopiston historiafoorumi muodostaa yhden tutkimuksen profilointialueista. Foorumi edistää erityisesti musiikin, mutta myös muiden taiteiden historian tutkimustoimintaa. Samalla se tukee alan tutkijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kiinnittymistä historiatieteiden kenttään.

Historiafoorumin keskeinen tehtävä on syventää historiantutkimuksen metodologista osaamista ja tietoisuutta historia-aiheiden tutkimusmenetelmistä ja uusista tavoista hyödyntää lähteitä. Foorumi toimii myös kannustavana yhteisönä tutkimushankkeiden valmistelussa. Taideyliopiston historiafoorumissa työskentelee  sen rahoittamia tutkijoita. Lisäksi foorumiin on verkostoitunut yliopiston tutkimus- ja taiteellista henkilökuntaa ja ulkoisesti rahoitettuja projektitutkijoita.

Historiafoorumi toteuttaa tehtäväänsä:

  • kokoontumalla n. kerran kuussa torstaifoorumiin, jonka puhujaksi kutsutaan historiantutkimuksen kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Foorumin yhteydessä toimii seminaari, johon voivat osallistua alan tohtoriopiskelijat ja tohtorit
  • järjestämällä yhdessä DocMus-tohtorikoulun kanssa Taideyliopiston Oopperaluentosarjan ja -seminaarin
  • järjestämällä alan tutkimustaitojen koulutustilaisuuksia (mm. tietokannat, vanhat käsialat)
  • koordinoimalla historiantutkimuksen opetusta
  • tiedottamalla sähköpostilistallaan alan konferensseista, luennoista, apurahoista, väitöstilaisuuksista ja julkaisuista. 

Tutkimuskeskukselle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä ketteryys: historiafoorumi hankkii foorumilaisten tarpeisiin sopivia resursseja, vierailijoita ja koulutusta.

Tutkimuskeskuksen toimintaa johtaa professori Anne Kauppala. Foorumin vastuuryhmän jäsenet ovat:

Anne Kauppala, puheenjohtaja

Kaarina Kilpiö

Vesa Kurkela

Markus Mantere, varapuheenjohtaja

Saijaleena Rantanen

Johanna Rauhaniemi, koordinaattori

 

Takaisin

Sotien välisen ajan taide-elämä -työpaja 23.5.2019 klo 9-17Taideyliopiston Historiafoorumin työpajassa 23.5. klo 9-17 (Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28, T327)  pohditaan 2000-luvun perspektiivistä, miten musiikkielämä muotoutui suhteessa 1920- ja 1930-lukunen poliittisiin kiistoihin, kulttuurisiin tyyleihin, makumieltymyksiin, taloudellisiin realiteetteihin? Miten populaarin ja taiteen raja piirtyi? Kuinka uudet musiikin välittämisen kanavat muokkasivat musiikkielämän käytäntöjä?

Sotienvälinen ajanjakso näyttää 2000-luvulta katsottuna toisenlaiselta kuin vaikkapa 40 vuotta sitten. Käytössämme on uusia lähteitä ja tehokkaampia työvälineitä (mm. erilaiset digitaaliset arkistot ja hakutoiminnot) ja poliittiset kytköksemme ovat toisenlaisia kuin tuolloin. Viimeisen viiden vuoden aikana onkin ilmestynyt useita tutkimuksia, joissa haastetaan edellisten tutkijasukupuolvien tulkintoja sotien välisen ajan poliittisesta scenestä Suomessa. Monissa tutkimuksissa on uutena painottunut naisten tai lasten kokemusten historia.

Tutustu työpajan ohjelmaan. Työpajaan on vapaa pääsy.

Ennakkoilmoittautumiset 20.5.2019 mennessä: johanna.rauhaniemi@uniarts.fi.