Materiaalipankki

Tietokannat ja verkostot


Tietokantoja
 

Reprises-tietokanta sisältää iltakohtaisia esitystietoja ooppera-, operetti-, vaudeville- ja muista läpisävelletyistä musiikkiteatteriesityksistä Suomessa. Pääasialliset lähteet ovat olleet teattereiden esitysjulisteet, repertuaarikirjat ja sanomalehti-ilmoitukset.
 

Encore/Suomen Kansallisoopperan ja -baletin esitystietokanta

Musiikin historian verkkosivusto Muhi. Sivusto käsittelee musiikin ilmiöitä laaja-alaisesti useista viitekehyksistä ja palvelee kaikkia musiikista kiinnostuneita. Muhissa on artikkeleja musiikin historian lisäksi useilta erilaisilta musiikkielämän osa-alueilta musiikinfilosofiasta musiikkimaantieteeseen, musiikin tekijöihin, instrumentteihin ja musiikinlajeihin, sävellystyyleihin ja instrumentteihin liittyen.


Taideyliopiston aineistot


   Kansalliskirjaston hakupalvelu


 

Verkostoja

 

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutuksen verkosto (MuToVe)
 

Musiikki, historia ja politiikka -verkosto
 

SELMA-verkosto
 

Suomen etnomusikologinen seura (SES)
 

Suomen musiikkitieteellinen seura
 

Kansallisbaletti 100
 

Tutkimusyhdistys Suoni ry