Tutkimus

Historiafoorumin tutkimuslinjaukset

Taideyliopiston historiafoorumin perusajatus on, että taiteiden historian tutkimukseen kuuluu kiinteästi myös taiteilijuus, eli historian elävä tulkinta. Vastuullinen ja tulevaisuuteen katsova historiantutkimus on foorumin tavoitteen mukaisesti vastaisuudessa kiinteä ja tärkeä osa kaikkien taideyliopistojen olemusta.

Foorumi tukee yliopiston tutkimusstrategiaa sen keskeisten osaamisalueiden, akatemioiden ja osastojen välisen yhteistyön sekä kansainvälistymisen osalta. Historiantutkimuksen ja -tuntemuksen tulee ulottua Taideyliopistossa perustutkintokoulutuksesta kaikkein edistyneimpiin tutkimuksen rakenteisiin ja tiedontuotantoon.

Keskeisenä kysymyksenä Historiafoorumissa – kuten muissakin Taideyliopiston tutkimuskeskuksissa CERADA ja Taiteellisen tutkimuksen keskus (CfAR) – nähdään se, kuinka taiteet ja taiteilijat voivat toimia yhteiskunnassa sitä rikastavina, vastuuta kantavina tekijöinä.