Opinnot Kuvataideakatemiassa

Yleistä opiskelusta


Ensimmäisen lukuvuoden aikataulu

Syksy 2021:
Opintojen aloitus ma 23.8.
Taideyliopiston uusien opiskelijoiden yhteinen orientaatiopäivä pe 27.8.
Syyslukukauden 2021 opetus: viikot 35-41 ja 43-51
Kontaktiopetuksesta vapaa viikko: viikko 42

Kevät 2022:
Opinnot jatkuvat viikko 2
Kontaktiopetuksesta vapaa viikko: viikko 8
Kevätlukukauden opetus: viikot 2-7 ja 9-18/24
Tauko kontaktiopetuksesta: 14.-20.4.2022
Taideyliopiston uusien opiskelijoiden yhteisen orientaatiopäivän jatko 13.5.2022

Virallisesti yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Opetusta Kuvataideakatemiassa järjestetään pääasiassa syyskuun alusta toukokuun lopulle. Opiskelijoiden on mahdollista sopia opettajien kanssa itsenäisistä kesäopinnoista.

Ensimmäisen vuoden opiskelijan opinnot käynnistyvät syyslukukauden alussa orientaatiolla 23.-27.8.2021.

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opiskelijat

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opiskelijat saavat lisätietoa syksyn opetusohjelmasta elokuussa.

Kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijat

Orientaation jälkeen kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijoilla alkaa koko syyslukukauden mittainen opintokokonaisuus, Johdatus taiteelliseen työskentelyyn (”Mylly”). Tämän aikana opiskelijat tutustuvat eri opetusalueisiin. Opetus alkaa ensimmäisellä viikolla. Opetusta on yleensä joka päivä klo 9-17.

Kevätlukukauden alusta lähtien kuvataiteen koulutusohjelman opiskelija opiskelee valitsemallaan opetusalueella. Valinnan jokainen tekee itse syyslukukauden lopuksi. Opiskelija saa ensimmäisenä keväänä opetusalueen myöntämän työtilan käyttöönsä. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija aloittaa taiteellisen työn seminaarin ja suorittaa Taidehistorian perusteet -kurssin loppuun. Lisäksi hän suorittaa valintansa mukaan taideopintoja ja itsenäistä taiteellista työskentelyä sekä halutessaan kieli- ja/tai teoriaopintoja.

Opiskeluaikanaan opiskelijan on suoritettava vähintään 20 op opetusalueiden tarjoamia taideopintoja (kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka, tila-aikataiteet tai yhteinen opetus,) osana kuvataiteen kandidaatin yksilöllisiä opintoja.
 

Kuvataideakatemian tutkinnot

Kuvataiteen koulutusohjelma muodostuu kahdesta tutkinnosta. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon (Kuvataiteen kandidaatti) ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon (Kuvataiteen maisteri).
Noin puolet opiskelijoista valitaan suoraan Kuvataiteen maisterin tutkintoon.

Lisäksi Kuvataideakatemiassa on Praxis- taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma, johon valitaan opiskelijoita joka toinen vuosi.

Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea kuvataiteen tohtorikoulutusohjelmaan (Kuvataiteen tohtori).

Kuvataideakatemiassa on myös Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma, joka johtaa taiteen kandidaatin tutkintoon.

Kuvataiteen kandidaatti, KuK

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Opinnot suoritetaan kuvataiteen kandidaatin opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvataiteen kandidaatin opetussuunnitelma (pdf)

Kuvataiteen maisteri, KuM

Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA), on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Opinnot suoritetaan kuvataiteen maisterin opetussuunnitelman mukaisesti.

Kuvataiteen maisterin opetussuunnitelma (pdf)

PRAXIS-maisteriohjelman opetussuunnitelma (pdf)

Kuvataiteen tohtori, KuT

Kuvataiteen tohtorin tutkinto on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja. Opinnot suoritetaan kuvataiteen tohtorin opetussuunnitelman mukaisesti.

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma, Taiteen kandidaatti (TaK)

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa voi suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon, joka on laajuudeltaan 180 op. Tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta. Opinnot suoritetaan taiteen kandidaatin opetussuunnitelman mukaisesti. Taiteen kandidaatin opetussuunnitelma (pdf)
 

Kuvataiteen opetusalueet

Kuvataiteen opetusalueisiin kuuluvat kuvanveiston opetusalue, maalaustaiteen opetusalue, taidegrafiikan opetusalue ja tila-aikataiteiden opetusalue. Tila-aikataiteissa voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvaan tai paikka- ja tilannesidonnaisiin taiteisiin. Kuvataideakatemiassa on myös kaksivuotinen Praxis – Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma sekä Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma.

Ensimmäisen syksyn kuvataiteen koulutusohjelman opintokokonaisuudesta vastaa yhteisen opetuksen opetusalue. Lisäksi se järjestää kaikille perustutkinto-opiskelijoille yhteistä, pakollista ja valinnaista taide- ja kirjoitusopetusta, kuten taidehistorian, taiteen teorian, filosofian ja esittämiskäytäntöjen opintoja, piirustuksen ja havainnon opintoja sekä työelämävalmiudet ja taiteilijana yhteiskunnassa -opintoja.

Lisää Kuvataideakatemian opetusalueista
 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Perustutkinto-opiskelija laatii opintojensa tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja päivittää sitä vuosittain kevätlukukauden aikana. HOPS:in tarkoitus on tukea opiskelijan omaa opintojen suunnittelua, opinnoissa etenemistä ja valmistumista. HOPS sisältää suunnitelman pakollisten ja valinnaisten opintojen suorittamisesta ja aikataulutuksesta sekä suunnitelman opiskelijan taiteellisesta työskentelystä. HOPS on tutkintokohtainen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta on pakollinen kaikille Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijan laatima HOPS käydään läpi omaopettajan ja opintopalveluiden kanssa HOPS-tapaamisessa, jossa seurataan opintojen edistymistä ja opiskelijan kehittymistä sekä keskustellaan opiskelijan taiteellisista tavoitteista ja urasuunnitelmista. HOPS:in hyväksyy omaopettaja.

Jos opiskelijalla on paljon aikaisempia taideopintoja ja muita yliopistotason opintoja, hän voi hakea niiden hyväksilukua osaksi tutkintoaan.
 

Tukea opintoihin

Kuvataideakatemia tukee opiskelijoidensa ja KuvAsta valmistuneiden kuvataiteellista toimintaa eri tavoin, lue lisää täältä.

Onko sinulla kysyttävää opintojen aloittamisesta? Opintopalveluiden yhteystiedot