Kuvataideakatemia

Palvelut

Kuvataideakatemia tukee opiskelijoidensa itsenäistä työskentelyä, kansainvälistä ja kotimaista verkostoitumista sekä taiteellista toimintaa. Opiskelijoiden työtiloista tarkemmin täällä.

Kuvataideakatemian apurahat

Apurahoja myönnetään opintoihin liittyviin tarkoituksiin. Apurahoja ovat itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu materiaaliapuraha ja maisteriopinnäytteiden taiteelliseen osaan tarkoitettu opinnäyteraha sekä harkinnanvarainen Kuvataideakatemian yleinen apuraha.

Kansainvälisyys opinnoissa

Kuvataiteen opinnoista osa on mahdollista suorittaa opiskelijavaihdossa eri yhteistyöyliopistoissa ympäri maailmaa (pääosin Euroopassa, Erasmus-vaihtona) tai yksittäisinä opintoina KUNO-verkoston taidealan korkeakouluissa.

Työharjoittelu

Kuvataideakatemian opiskelijat voivat hakea Kuvataideakatemian työharjoittelutukea taidealalla tapahtuvaan työharjoitteluun (3-4. vuoden kandiopiskelijat ja 1-2. vuoden maisteriopiskelijat). Tukea voi hakea keväisin. Toinen vaihtoehto on hakea Euroopassa tapahtuvaan työharjoitteluun Erasmus-työharjoittelutukea.

Residenssitoiminta

Kuvataideakatemian opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskeluaikana vierailujaksoa KuvAn Berliinin residenssiin. Lisäksi alumneille on tarjolla haettavaksi residenssikohde New Yorkissa ja ylioppilaskunnalla Utössä.