Opiskelijan arki ja hyvinvointi

Opiskelijan arki ja hyvinvointi:

Opiskelijan toimeentulo

 

Opintotuki

(lisätietoa: Kela)

Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki, ja suurin osa opiskelijoista nostaa opintotukea opintojensa rahoittamiseksi. Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja opintotuen asumislisästä (ulkomaan opinnot). Opintotuen lisäksi opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Yleinen asumistuki

(lisätietoa: Kela)

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen. Kela maksaa asuntotuen ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. 

Omaehtoinen opiskelu työttymyysetuudella tuettuna

(lisätietoa: Työ- ja elinkeinotoimisto)

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun kestolle ei ole asetettu vaatimuksia, mutta työttömyysetuutta opiskelun tukemiseen voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Aikuiskoulutustuki

(lisätietoa: Työllisyysrahasto)

Jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Katso tukivaihtoehdot Työllisyysrahaston www-sivuilta.

Perustoimeentulotuki opiskelijalle

(lisätietoa: Kela)

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki. Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon turva. Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea ja yleistä asumistukea.

Hyvinvointipalvelut

Taideyliopiston hyvinvointimalli

Opiskelijan hyvinvointi koostuu opiskelijan omasta hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä sekä toimivasta ja turvallisesta oppimisympäristöstä. Opiskelijalle tarjotaan sekä hyvinvointia edistävää ja ennaltaehkäisevää tukea että korjaavia toimia ongelmatilanteisiin. Opiskeluaikaan voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitsee lisätukea opiskelun tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin. Soittaminen, harjoittelu, esitykseen tai näyttelyyn valmistautuminen voivat aiheuttaa sekä henkistä että fyysistä stressiä ja oireilua. Näiden tilanteiden kohdatessa ei pidä jäädä yksin. Taideyliopistossa opiskelevalle on tarjolla paljon tukitoimintoja ja apua erilaisiin ongelmiin – ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Mikään kysymys tai ongelma ei ole liian iso tai pieni!

Tutustu Taideyliopiston hyvinvointimalliin intranet Artsissa: https://artsi.uniarts.fi/hyvinvointi

Ollaan ihmisiksi – reilun meiningin politiikka Taideyliopistossa

Taideyliopiston arvot ovat taito, rohkeus ja avoimuus.

Taideyliopisto haluaa:

  • huolehtia opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista;
  • turvallisesta ja tasa-arvoisesta opiskelu- ja työympäristöstä; sekä
  • edistää hyvää ja myönteistä vuorovaikutusta yhteisössämme.

Jokainen yhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Jokaisella on myös oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti, koska asiallinen käyttäytyminen on perusedellytys työ- ja opiskeluyhteisön toimivuudelle. Meillä on nollatoleranssi epäasialliselle käyttäytymiselle.

Käytössämme on ohjeistus, joka on tarkoitettu tueksi kaikille yhteisön jäsenille, niin opiskelijoille kuin työntekijöillekin. Ohjeen tarkoitus on vahvistaa varhaista ja tehokasta puuttumista epäasialliseen kohteluun ja käyttäytymiseen. Siihen on kirjattu toimintaohjeet niille, jotka kokevat epäasiallista kohtelua. Ohje on osa kaikkien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä.

Lisätietoa:

Opintopsykologi

Opintopsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun opinnot eivät suju. Opintojen sujumattomuuteen voivat vaikuttaa erilaiset elämäntilanteeseen, ympäristöön ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Haasteita opiskeluille voivat tuoda myös erilaiset oppimisvaikeudet tai vaikkapa pitkä tauko opinnoissa. Psykologin kanssa voit työstää motivaatioon, jaksamiseen, luovuuteen, ajanhallintaan, ”jumittumiseen” yms. liittyviä kysymyksiä. Yhdessä määrittelemme mitä alamme työstämään. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on opiskelijoille maksuton.

Lisätietoa Artsissa: https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opintososiaaliset-asiat-toimeentulo-ja-hyvinvointi/opintopsykologi

Mielenterveysasioissa voit olla myös yhteydessä YTHS:n erityisesti jos koet, että kaipaisit pidempiaikaista tukea ja hoitoa.

Yliopistopappi

Ilosta, ikävästä, murheesta ja mukavasta kuten tavallisesta arjestakin voi puhua yliopistopapin kanssa. Sinä päätät aiheen, papilla on vaitiolovelvollisuus. Taideyliopiston pappi on koko talon väen, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin käytettävissä. Papin vastaanotolla voi keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä: ihmissuhteista, elämänkriiseistä, ahdistuksesta ja masennuksesta sekä monista henkilökohtaisen elämän ongelmista. Tarvittaessa hän auttaa myös teologisten ja filosofisten teemojen työstämisessä ja erilaisissa toimeentuloon, yhteisöllisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. Pappiin voi ottaa yhteyttä riippumatta siitä, kuuluuko kirkkoon vai ei – uskonnollisten asioiden lisäksi pappi on myös auttamisen ja keskustelun ammattilainen.

Keskusteluajan varmistat itsellesi sähköpostitse, puhelimella tai hihasta nykäisemällä, vastaanotolle toki tulla myös avointen ovien periaatteella mikäli vapaata aikaa on. Tapaamisen voi sopia myös vastaanottoajan ulkopuolelle.

Yliopistopappi Lisa Enckellin esittelyvideon voit katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=RFSven69RNE. Videon voi katsoa tekstitettynä kolmella kielellä.

Lisätietoa Artsissa: https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opintososiaaliset-asiat-toimeentulo-ja-hyvinvointi/yliopistopappi

Nyyti ry.

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Nyyti järjestää mm. chat-tilaisuuksia opiskelijoille. Voit lukea lisää täältä: https://www.nyyti.fi/

Terveydenhoito

 


Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkein tärkeintä. Opintojesi aikana voit turvautua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön (YTHS).

YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija ja tarjoaa sinulle korkeakoulukouluopiskelijana yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden palveluita sekä edistää opiskeluyhteisöjen hyvinvointia. Lue palveluista yths.fi-sivuilta.

Voit käyttää YTHS:n terveydenhoitopalveluja syyslukukaudella 2021, mikäli olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet maksanut korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

Asiointi – myös etänä

Ajanvaraus kaikkiin YTHS:n palveluihin tapahtuu hoidontarpeen arvioinnin kautta, lisätietoa https://www.yths.fi/asiointi/ajanvaraus/ Palvelupisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löydät verkkosivuilta osoitteesta https://www.yths.fi/palvelupisteet/

YTHS:n kanssa voit asioida myös verkossa ja etänä. Self on opiskelijan oma verkkopalvelu, jonka kautta voit muun muassa ylläpitää yhteystietojasi, hallinnoida ajanvarauksia ja täyttää esitietolomakkeita, keskustella chatissa tai saapua etävastaanotolle. Lue lisää Selfistä yths.fi/self-info ja kirjaudu sen käyttäjäksi heti lukuvuoden alussa.

Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle, ja YTHS tuottaa terveydenhoitopalvelut opiskelijoille. Vastaanotoista ei peritä maksua. Lisätietoja https://www.yths.fi/asiointi/palvelumaksut/

Opiskelijan terveystietoa verkossa

Löydät terveystietoa YTHS:n terveystietopankista yths.fi/terveystietopankki, jonne on koottu laaja valikoima artikkeleita liittyen opiskelijan terveyteen, sairauksiin, mielenterveyteen ja suunterveyteen.

Voit katsoa uudelle opiskelijalle tarkoitetun videon täältä.
 

Palvelupisteet:

Helsinki - Töölönkatu 37 A, 00260 Helsinki. Palvelupisteen aukioloajat: ma-to klo 8-15, pe 8-14

Kuopio - Niiralankatu 23, 70600 Kuopio. Palvelupisteen aukioloajat: ma-to klo 8-15, pe 8-14

 

Esittelyvideo - Tervetuloa YTHS:lle!

Kuulonsuojelu

 

Kuulonsuojelu koskee kaikkia Taideyliopistossa työskenteleviä, opiskelevia ja vierailevia henkilöitä. Se perustuu sekä työsuojelulainsäädäntöön että yliopistolakiin, jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Taideyliopisto järjestää myös paljon tapahtumia, joissa yleisö voi altistua voimakkaille äänille.

Kuulo on työväline jota on syytä suojella alusta pitäen. Taideyliopistolla on kuulonsuojeluohjelma, jonka puitteissa opiskelijalla on mm. mahdollisuus saada tukea kuulonsuojainten hankintaan.

Kaikille uusille opiskelijoille annetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna yliopiston kustantamat standardisuojaimet (ns. HIFI-/kuusimallin tulpat). Vaihtoehtoisesti opiskelija voi hankkia yhteishankinnassa henkilökohtaiset, valetut suojaimet. Lisätietoa kuulonsuojanten hankinnasta Artsissa.

 

Opiskelijaliikunta

UniSport

Taideyliopisto tukee läsnäolevien tutkinto-opiskelijoidensa liikkumista osallistumalla Unisportin liikuntapalvelujen kustannuksiin.

UniSport tuottaa liikuntapalveluita Kluuvin, Töölön, Kumpulan, Meilahden ja Otaniemen liikuntakeskuksissa sekä Porthanian ja Viikin tiloissa. 

Tarkemmat kuvaukset palveluista ja hinnoista saat UniSportin sivuilta: http://www.unisport.fi

Liikuntapalvelut Kuopiossa

SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunnan monipuoliset, matalan kynnyksen palvelut ovat nyt käytössä myös Taideyliopiston opiskelijoille Kuopiossa. 

SYKETTÄ-LIIKUNTAKALENTERI sisältää:

  • Yli 60 viikoittaista ohjattua ryhmäliikuntatuntia (zumba, spinning, pumppi yms.)
  • Yli 30 avointa lajivuoroa (salibandy, lentopallo, sulkapallo, ym.)
  • Liikuntakursseja ja lajikokeiluja
  • Erilaiset ravitsemus- ja hyvinvointipalvelut, esim. ravitsemusneuvonta

Taideyliopiston omat hyvinvointi- ja liikuntaopinnot

Taideyliopisto järjestää hyvinvointiin, kuten mieleen, kehoon, liikkumiseen ja esiintymiseen liittyviä opintojaksoja.

Sibelius-Akatemiassa järjestetään erilaisia hyvinvointi- ja liikuntakursseja, joista saat lisätietoa oman aineryhmäsi suunnittelijalta (HOPS-ohjaajalta) sekä opinto-oppaasta. Tietoa yksilöllisestä ergonomia-ohjauksesta sekä harjoitteluun ja kehonhuoltoon liittyviä materiaaleja löytyy Artsista.

Teatterikorkeakoulussa:

  • Aamujoogaa opiskelijoille ja henkilökunnalle
  • Kuntosali opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä

Opiskelutapaturmat ja vakuutukset

 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Taideyliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perus-, jatkotutkinto- ja vaihto-opiskelijat ovat vakuutettuja lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella (työtapaturmavakuutus).

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy korvaa tapauskohtaisen ratkaisun mukaisesti opiskelijoille kustannukset tapaturmasta, joka on sattunut tutkintoon kuuluvassa käytännön opetuksessa, esityksessä tai harjoituksissa.

Teatterikorkeakoulun opinnoissa sattuu joskus loukkaantumisia. Taideyliopiston lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa osan tapauksista, mutta joskus loukkaantuminen on sen tapainen, että vakuutusyhtiö ei tulkitse sitä tapaturmaksi. Opiskelijan onkin syytä pohtia, kannattako hänen hankkia oma, esim. sairauskuluvakuutus, joka kattaa muunlaiset loukkaantumiset ja sairastumiset, joita Taideyliopiston lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata.

Lisätietoa opiskelijoiden tapaturmavakuutuksesta Artsissa.

Matkavakuutus

Taideyliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneilla perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoilla on voimassa jatkuva matkavakuutus opintoihin liittyvillä kotimaan ja ulkomaan matkoilla. Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden matkan aikana.

Lisätietoa opiskelijoiden matkavakuutuksesta Artsissa.