Opinnot Sibelius-Akatemiassa

Opinnot Sibelius-Akatemiassa alkavat uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla. Aloitusperiodilla laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja pääset ilmoittautumaan opetukseen. Pääaineopintojen lisäksi saat tietoa myös pedagogiikka-, kieli- ja viestintäopintojen sekä musiikin hahmotustaitojen opintojen suorittamisesta tai hyväksilukemisesta. Fuksikuorossa tutustut toisiin uusiin opiskelijoihin musisoinnin merkeissä.

HUOM! Sivustoa päivitetään kesän aikana.

Fuksikuoro

Sibelius-Akatemian perinteinen fuksikuoroa ei valitettavasti järjestetä syksyllä 2021 koronatilanteen vuoksi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon kirjataan pääaineen tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot sekä niiden suoritusajankohdat lukukausittain. Ensimmäisen HOPS laaditaan uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla. Aloitusperiodilla annetaan myös opastusta HOPSin laatimiseen.

Ennen omaa HOPS-keskustelua kannattaa tutustua omaan tutkintorakenteeseen sekä opintojaksokuvauksiin. Nämä löytyvät opinto-oppaasta.

Tutustu myös opsikelijan verkko-tutoriin.

Pakolliset yleismusiikilliset opinnot
Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan klassisen musiikin osaston kandidaattitason opiskelijoita. Yleismusiikilliset opinnot koskevat myös musiikkikasvatuksen opiskelijoita, mutta he toimivat erikseen toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Tervetuloa aloittamaan yleismusiikilliset opinnot Sibelius-Akatemiassa!

 

Musiikin kandidaattiopintoihin kuuluvat nk. yleismusiikilliset opinnot koostuvat

 • Musiikinhistoriasta
 • Musiikin hahmotustaidoista (muha)
  • säveltapailu
  • analyysi- ja satsityöpajat.

 

Uudet opiskelijat sijoitetaan tasonsa ja pääaineensa mukaisiin ryhmiin. Ryhmäsijoittelu tapahtuu aiempien opintojen sekä ennakkotehtävien ja/tai tasokokeiden perusteella.  Pyydämme vastaamaan linkitettyyn ennakkokyselyyn Surveypal-palvelussa viimeistään 15.8. ja palauttamaan samalla pyydetyt ennakkotehtävät (ks. oheiset ohjeet). Aloitat joltakin seuraavista aloitustasoista:

 

 1. Suurin osa opiskelijoista aloittaa opintonsa kursseista ”Musiikin hahmotustaidot I / säveltapailu” sekä ”Musiikin hahmotustaidot I / analyysi- ja satsityöpaja” sekä ”Länsimaisen taidemusiikin historia 1: Johdanto”. Tämä sopii sinulle, jos sinulla on suunnilleen musiikkiopistojen syventäviä opintoja (Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä) vastaavat taidot ja mikäli saat musiikinteorian ennakkotehtäviä ja säveltapailun (osio A) perustehtäviä tehdyksi melko ongelmitta.

 

 1. Mikäli lähtötasosi kaipaa täydennystä ennen varsinaisia kandidaattiopintoja, aloitat nk. siltaopinnoista. Siltaopinnot saattavat olla aiheelliset, mikäli säveltapailun perustehtävät tuntuvat sinusta haastavilta tai musiikinteorian ennakkoharjoittelumateriaali tuntuu hankalalta ymmärtää (ks. linkkilista alempana). Siltaopinnot koskevat säveltapailua ja analyysi- ja satsitaitoja, eivät musiikin historiaa. Siltaopinnot alkavat yleismusiikillisten aineiden intensiiviviikolla 30.8.–3.9., minkä jälkeen opiskelijan tilanne tarkistetaan. Tarvittaessa siltaopinnot jatkuvat läpi ensimmäisen opintovuoden.

 

 1. Mikäli sinulla on aiempia korkeakoulutason opintoja tai osaamisesi on muuten erityisen vahvaa, voit anoa aiemmin hankitun osaamisesi tunnistamista (nk. AHOT-anomus). Jos aiot anoa aiemmin hankitun osaamisesi (säveltapailu / musiikinteoria / musiikinhistoria) sisällyttämistä tutkintoon (AHOT), se on tehtävä heti opintojen alussa eli tässä kirjeessä olevan kyselyn kautta ja palauttamalla samalla ennakkotehtävät. AHOT-päätös edellyttää huolellisesti tehtyjä ennakkotehtäviä (kts. oheiset liitetiedostot; Satsi- ja analyysitaitojen osalta myös linkkilistan harjoitusmateriaali suositeltavaa) sekä osallistumista säveltapailun ja/tai satsi- ja analyysitaitojen tasokokeisiin aloitusperiodilla.

 

 

Ennakkotehtävät ja tasokokeet

 

 • Säveltapailussa kaikki*) opiskelijat tekevät ennakkotehtävät ja palauttavat ne kyselyn liitteenä 15.8. mennessä. Jos anot aiemmin hankitun osaamisesi sisällyttämistä tutkintoon (AHOT), osallistut lisäksi tasokokeeseen 24.8. 2021.

 

 

 • Musiikinhistoriassa ei ole ennakkotehtäviä eikä tasokokeita. Jos olet jo aiemmin opiskellut musiikinhistorian kursseja yliopisto- tai AMK-tasolla, voit hakea Sibelius-Akatemian historiaopintojen osittaisia korvaavuuksia. Valitse tällöin kyselyssä AHOT-vaihtoehto. Tutustu ensin opintosuunnitelman kurssikuvauksiin kaikkien neljän historiakurssin osalta (https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/tutkinto-ohjelma/8542) ja tee perusteltu ehdotus, minkä/mitä näistä moduleista haluat aiemmilla opinnoillasi hyväksilukea. Lisäksi tarvitaan todistus aiemmista opinnoista sekä lyhyt kuvaus niiden sisällöstä ja kurssin tuntimäärästä.

 

Tasokokeet järjestetään etänä tiistaina 24.8. seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

 

Klo 9-11 Säveltapailun suullinen osuus (vain AHOTia anoville)
Klo 11-14 Musiikinteorian tasokokeet (kaikille; opiskelijat jaetaan ryhmiin)
Klo 12.30-15 Säveltapailun kirjallisia osuuksia (pienryhminä; vain AHOTia anoville)

 

LInkki Surveypal- kyselyyn (viimeinen palautuspäivä 15.8.):
https://q.surveypal.com/Yleismusiikillisten-opintojen-aloituskysely-2021

 

Tutustu huolellisesti ennakkotehtäviin (erilliset PDF-tiedostot säveltapailuun sekä satsi- ja analyysitaitoihin). Tehtävien vastaukset liitetään kyselyihin PDF- ja mp3-tiedostoina (ks. tarkemmat tehtäväohjeet). Mikäli haet musiikinhistorian kurssien korvaamista aiemmilla opinnoillasi (AHOT), tarvitset lisäksi todistukset aiemmista opinnoistasi.

 

Yleismusiikillisiin opintoihin on tarjolla opintoneuvontaa uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla sekä kesällä sähköpostitse (tai puhelimitse) seuraavasti:

 

 • Säveltapailua koskevissa tiedusteluissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen lotta.ilomaki@uniarts.fi. Opintoneuvontaa on tarjolla kesä- ja elokuussa.

 • Satsi- ja analyysitaitoja koskevat kysymykset pyydetään osoitteeseen siba.suunnittelija.muha@uniarts.fi ennen 24.6. tai 2.8. alkaen.

 • Musiikinhistoriaa koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Markus Mantere markus.mantere@uniarts.fi.

 

Huomaathan, että musiikin kandidaattiopinnot vaativat säännöllistä läsnäoloa kaikilla ryhmätunneilla. Tutustu ryhmäopetuksen pelisääntöihin saatuasi yliopiston it-tunnukset ja varmista, että pystyt järjestämään aikataulusi päätoimisen opiskelun vaatimalla tavalla. Mahdollisten koronarajoitusten vaikutuksista opetusjärjestelyihin tiedotetaan erikseen.

Opintojen hyväksiluku

Aikaisemmin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi Sibelius-Akatemiassa suoritettavaan tutkintoon Taideyliopiston linjausten ja Sibelius-Akatemian oman ohjeistuksen mukaisesti. AHOT-hakemus kannattaa tehdä heti opintojen alussa, jotta mahdolliset hyväksiluvut voidaan huomioida henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Mahdollisista hyväksiluvuista kannattaa keskustella oman aineryhmän suunnittelijan kanssa ensimmäisessä HOPS-keskustelussa.

Lisätietoa opintojen hyväksiluvusta ARTSIssa.

Kieli- ja viestintäopinnot

Tervetuloa opiskelemaan kieliä ja viestintää!

Muusikko tarvitsee kieli- ja viestintätaitoja monenlaisissa opiskelu- ja työtilanteissa. Kieliin kannattaa panostaa siis opintojen alusta asti. Musiikin kandidaatin pitää hallita oman alansa viestintätilanteet:

a) omalla äidinkielellään (suomi tai ruotsi)
b) toisella kotimaisella kielellä (ruotsi tai suomi) ja
c) ainakin yhdellä vieraalla kielellä (englanti tai muu kieli).

 

Englannin sijaan voit ottaa tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän. Emme tarjoa edistyneen tason opetusta näissä kielissä, mutta voit osoittaa kielitaitosi tasokokeella joko Taideyliopistossa (saksan kieli) tai sen ulkopuolella.

 

Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

X-K18a Kirjallinen viestintä 1 (suomeksi tai ruotsiksi), 1 op

X-K18b Kirjallinen viestintä 2 (suomeksi tai ruotsiksi), 1 op

X-K17 Ruotsi, toinen kotimainen kieli (tai X-K10 Finska, andra inhemska språket), 3 op

X-yk14 English for Music Studies and Practice 1, 3 op

X-yk15 English for Music Studies and Practice 2, 2 op

 

Näiden kielten lisäksi laulumusiikin opiskelijat opiskelevat italiaa ja saksaa:

X-K23 Italian kieli 1, 4 op

X-K24 Italian kieli 2, 5 op

X-K25 Saksan kieli 1, 4 op

X-K26 Saksan kieli 2, 5 op

HUOM! Voit korvata kieliopintoja aikaisemmilla kieliopinnoilla tai antamalla näytön osaamisestasi. Lisätietoja alla.

  

Valmentavat kieliopinnot

Kaikki kieli- ja viestintäopinnot on räätälöity musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten tarpeisiin. Kurssin alkaessa kielen perusteiden pitää olla hyvin hallussa. Jos olet suorittanut vain yksittäisiä ruotsin ja/tai englannin lukiokursseja tai jos A-englannin ja/tai B-ruotsin ylioppilaskokeen arvosanasi on approbatur tai lubenter, sinun tulee osallistua valmentaville kursseille. Voit osallistua valmentaville kursseille myös silloin, kun itse koet tarvitsevasi kielen perusteiden kertausta ennen tutkintoon kuuluvien kieliopintojen alkua.

X-K20 Englannin kielen valmentava kurssi, 3 op
X-K27 Ruotsin kielen valmentava kurssi, 3 op

Jos olet epävarma kielitaitosi riittävyydestä, voit tehdä Dialang-kielitestin itsenäisesti verkossa: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/ (verkkosivu toimii yliopiston it-luokissa). Voit tallentaa omat tuloksesi ottamalla kuvakaappaukset näytöstä (lopputulokset välillä A1-C2).

 

Aikaisempien kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluku

Kieli- ja viestintäopintoja voi korvata aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Täytä pakollisten kieli-/viestintäopintojen AHOT-hakemus sähköisesti (linkki julkaistaan myöhemmin). Liitä mukaan virallinen opintosuoritusote/muu todistus suorittamistasi opinnoista. 

Myös ylioppilaskokeen A-englannin arvosanoilla eximia tai laudatur voi korvata kahden opintopisteen osuuden English for Music Studies and Practice 1 -kurssista (yhteensä 3 op).

Huom. Kurssin kolmannen opintopisteen voi suorittaa joko
a) kirjallisella ja suullisella näyttökokeella (portfolio)
b) ilmoittautumalla Englanti 1-kurssin Complementary credit -nimiseen ryhmään, jossa lähiopetusta on kolmasosa normaalikurssista.

Lisätietoja näyttökokeesta ja kieli-/viestintäopintojen korvaavuuksista: kielet@uniarts.fi

Kieliopintojen suorittaminen näyttökokeella

Englannin ja ruotsin opinnot on mahdollista suorittaa näyttökokeella, jos opiskelijan kielitaito on hyvin vahva (ruotsi B1 ja englanti B2.2 tai korkeampi) ja hänellä on kokemusta oman alansa sanaston ja terminologian käytöstä englanniksi tai ruotsiksi. Opiskelija antaa osaamisestaan näytön portfolion avulla.

Kumpaankin englannin kurssiin on oma portfolio, eli jos opiskelija haluaa hyväksilukea kummankin englannin kurssin, hänen tulee tehdä kaksi portfoliota. Kaikkiin portfolioihin kuuluu sekä kirjallinen osa että suullinen koe.

Lisätietoja näyttökokeista: kielet@uniarts.fi

Valinnaiset kieliopinnot

Pakollisten kurssien lisäksi Taideyliopiston tarjonnassa ovat seuraavat valinnaiset kielikurssit:

X-K21 Email English / Sähköpostienglanti (syyslukukaudella 2021)
X-K28 Saksan verkkokurssi vaihtoon lähteville opiskelijoille
X-K22 Duo-opinnot

Duo- opinnot ovat hauska tapa oppia tai kerrata kieltä yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Samalla kun opit duo-parisi kieltä, opetat hänelle omaa äidinkieltäsi tai kieltä, jota osaat erittäin hyvin. Lisätietoja duo-opinnoista ja ilmoittautuminen: kielet@uniarts.fi.

Tietoa kieli- ja viestintäopinnoista

Taideyliopiston intranetistä Artsista (artsi.uniarts.fi) löydät koottua tietoa kieli- ja viestintäopinnoista:
OPISKELIJALLE / Opetustarjonta ja opintojen suorittaminen / Kieli- ja viestintäopinnot ja Taideyliopiston yhteiset opinnot.

Sarka Hantula, puh. 050 345 3946

englanti (Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu)

Emmi Huttunen, puh. 050 574 6504

kielten vastuulehtori, yleinen neuvonta, englanti (Sibelius-Akatemia ja Kuvataideakatemia)

Laura Lehtinen, puh. 050 414 1536

suomen kieli, kirjallinen viestintä

Sara Leppänen, puh. 046 921 3521

ruotsi, muntlig och skriftlig kommunikation

Sanna Teerenhovi, puh. 050 5756 353

suomen kieli, finska, kirjallinen viestintä

Pilvi Järvinen, puh. 050 562 7014

kieli- ja viestintäopintojen suunnittelija, kieliopintojen korvaavuudet, neuvonta

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Kieli- ja viestintäopintojen yleinen neuvonta, kieliopintojen korvaavuudet: kielet@uniarts.fi

Pedagogiikkaopinnot

Musiikkikasvatusta pääaineena opiskelevien opintoihin sisältyvät automaattisesti aineenopettajan pedagogiset opinnot. Myös instrumentti- tai lauluopintoja, jazzia, kansanmusiikkia, kirkkomusiikkia, yleismusiikillisia aineita tai musiikkiteknologiaa pääaineena opiskelevat opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa pedagogiikkaopintoja. Pedagogiikkaopinnoista järjestetään tiedotustilaisuus myöhemmin lukukauden aikana.

Lisätietoa ARTSIssa.

Henkilökohtainen opetus

Jotta voit saada opetusta, sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ja sinulla tulee olla hyväksytty HOPS. HOPS-keskustelussa voit myös esittää opettajatoivomuksesi. Ainejohtaja myöntää opiskelijalle lukuvuoden henkilökohtaisen opetuksen HOPSin hyväksymisen yhteydessä.

Ryhmäopetus

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ilmoittautuvat ryhmäopetukseen aloitusperiodilla. Opastusta annetaan Opiskelijan verkkopalvelut -infossa ja HOPS-keskustelussa. Seuraavina vuosina tulevan lukuvuoden ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan keväisin.

Ryhmäopetuksen pelisäännöt pähkinänkuoressa

 • Ryhmäopiskelu edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Ilmoita poissaolosta.

 • Älä myöhästele tunneilta.

 • Itseopiskelulla voi korvata pienen määrän opetuskertoja. Ellei kurssikohtaisesti ilmoiteta muuta, yläraja on 3 opetuskertaa lukukaudessa kerran viikossa kokoontuvilla ja 6 kertaa kahdesti viikossa kokoontuvilla kursseilla.

 • Hyväksyttäviä poissaolosyitä eivät ole soittotunti, ryhmätunti, kamarimusiikkiharjoitus, keikat tai muu työssäkäynti eikä toinen päällekkäinen kurssi.

 • Pidä kirjaa poissaoloistasi ja selvitä itse kurssilla annetut tehtävät ja tunnin sisältö. Viestintävastuu on opiskelijalla. Opettaja ei laadi henkilökohtaista materiaalia poissa olleelle.

 • Paikka ryhmässä otetaan vastaan olemalla paikalla ensimmäisellä tunnilla.

 • Opetusaikoja ja ryhmäjakoja ei sovitella opiskelijan henkilökohtaisten menojen mukaan.

 • Edeltävien opintojen on oltava rekisterissä ennen kuin opiskelija saa paikan ryhmässä.

 • Mahdolliset osasuoritukset ja suoritusten täydennykset tehdään sovittuun määräaikaan mennessä tai viimeistään vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

 • Jos joudut keskeyttämään kurssin, ota välittömästi yhteyttä HOPS-vastuuhenkilöösi.