Opinnot Teatterikorkeakoulussa

Yleistä opiskelusta

 

2021-2022

Syyslukukausi 2021 (1.8.-31.12.)

Opetuksen alkamis- ja päättymisajat 9.8.–20.12.
Kontaktiopetuksesta vapaa viikko (viikko 42)

Kevätlukukausi 2022 (1.1.-31.7.)
Opetuksen alkamis- ja päättymisajat 10.1.-19.6.

Kontaktiopetuksesta vapaa viikko (viikko 8)

  

Opetussuunnitelma (eli tutkintovaatimukset)

Opintojen toteuttamisessa noudatetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Se määrittelee tutkintoon liittyvän opetuksen rakenteen, opintokokonaisuudet, niiden laajuudet ja osaamistavoitteet.

Opetussuunnitelma perustuu arvioon opiskelijoiden osaamistarpeista työelämässä, käsitykseen taiteenalakohtaisesta keskeisimmästä osaamisesta sekä siihen kohdistuvista muutostarpeista.
 

Opetusohjelma

Opetusohjelma sisältää tiedot lukuvuoden aikana toteutettavasta opetuksesta eli opetustarjonnasta. Vuosittaisissa opetusohjelmissa ilmoitetaan toteutettavien opintojaksojen aikataulut, toteutustavat, arvostelu, sisältö, suoritustavat, mahdolliset opintojaksolle osallistumisen edellytykset, kohderyhmät sisältäen mahdollisen liikkuvuuden, sekä opettajat.

 
 


Taideyliopiston opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelmat, opintojaksojen kuvaukset sekä lukuvuoden 2021–2022 opetustiedot eli opetusohjelman. 
 


 

Viikottainen opetus (lukujärjestys)

Viikoittainen opetus/lukujärjestys on tiivistetty näkymä opetusohjelmasta, jossa on huomioitu lähempänä toteutusta tehdyt tarvittavat muutokset. Opiskelijat käyttävät opetusohjelmaa ja lukujärjestystä koko lukuvuoden opintojen hahmottamiseen sekä valinnaisten kurssien päällekkäisyyksien välttämiseen.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Perustutkinto‐opiskelijan opiskelee yliopistossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuu yliopiston tutkintovaatimuksiin ja opetusohjelmaan.  

Jokainen tutkinto-opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli eHOPSin WebOodissa. eHOPSin lähtökohtana on tutkintoon kuuluvien opintojen suoritusaikataulu tutkintorakenteen puitteissa. Tieto opiskelijan opetuksen aikatauluista ja opintojen rakenteesta (mallihopseista) on koottu opetusohjelmiin.

 

Käytössä olevia lyhenteitä:

TaiY = Taideyliopisto

KuvA = Kuvataideakatemia

SibA = Sibelius-Akatemia

TeaK = Teatterikorkeakoulu

YOK = Yhteisen opetuksen keskus

TTP = Taiteellisen toiminnan palvelut

Tepa = Tuotantoteknisetpalvelut

Tupa = Tuottajapalvelut

DNK  = Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma

DNKm = Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot

ED =  Esitysdramaturgian maisteriopinnot

N = Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Nm = Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot

O = Ohjauksen koulutusohjelma

Om = Ohjauksen maisteriopinnot

S = Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst

Sm = Magisterstudier i skådespelarkonst

Kma = Kirjoittamisen maisteriohjelma

LAPS = MA Programme in Live Art and Performance Studies

T tai TA = Tanssitaiteen koulutusohjelma

TT = Tanssijantaiteen maisteriohjelma

TK = Koreografian maisteriohjelma

TAO = Tanssinopettajan maisteriohjelma

TEO = Teatteriopettajan maisteriohjelma

V = Valosuunnittelun koulutusohjelma

Vm = Valosuunnittelun maisteriopinnot

Ä = Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Äm = Äänisuunnittelun maisteriopinnot