Teatterikorkeakoulu

Palvelut


Teatterikorkeakoulun palveluista löytyy tietoa Artsista. Tässä muutama nosto.

 

KV-palvelut eli kansainvälisyys opiskelijalle
 

Jokaisen TeaKin opiskelijan opintoihin on tarkoitus sisältyä kansainvälisyyttä. Kansainvälistyminen voi olla esimerkiksi opiskelijavaihtoa tai ulkomaan harjoittelu, osallistumista mestarikurssille, työpajoihin ja festivaaleille jne.

Kansainvälinen toiminta antaa opiskelijalle valmiuksia kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen ja verkostoitumiseen.

Teatterikorkeakoululla on yhteistyötä monien ulkomaisten teatteri- ja tanssikorkeakulujen sekä joidenkin teattereiden/ammattilaisryhmien ja alan järjestöjen kanssa. Yhteistyön muotoja ovat mm. opiskelijavaihto, kansainvälinen harjoittelu, yhteisproduktiot, multimediahankkeet, festivaalitoiminta ja intensiivikurssit.

Syyslukukaudella järjestetään kv-info jossa ulkomailla opiskelleet ja harjoittelussa olleet kertovat kokemuksistaan. Lisäksi kv-suunnittelija kertoo kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun hakemisesta sekä apurahoista.

 

Kansainvälinen vaihto-opiskelu

Opiskelijavaihto tarkoittaa lukukauden tai -vuoden mittaisia opintoja ulkomaisessa oppilaitoksessa osana kotimaisen tutkinnon suorittamista. Opiskelijavaihto kestää yleensä vähintään 3 kk tai yhden vastaanottavan yliopiston lukukauden ja pisimmillään 12 kk eli vastaanottavan yliopiston yhden lukuvuoden.


Työharjoittelu kotimaassa ja/tai ulkomailla

Harjoittelupaikat välittyvät Teatterikorkeakoulussa useaa eri kautta; useimmiten opiskelijan, kurssivastaavan tai professorin kautta. Harjoittelu on hyvä mahdollisuus työskennellä kiinnostavassa ryhmässä ja/tai kiinnostavan ohjaajan/koreografin kanssa. Harjoittelusta solmitaan aina vähintään harjoittelusopimus, useimmiten myös työsopimus.


Joidenkin TeaKin koulutusohjelmien opetussuunnitelmaan kuuluu pakollinen työharjoittelu. Työharjoittelun voi myös suorittaa ulkomailla. Ulkomaanharjoittelupaikka voi olla esim. ammattiteatteri tai joku TeaKin yhteistyökorkeakouluista.

 

Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus

Teatterikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua myös lyhyempiin liikkuvuusjaksoihin, esim. 1–2 viikon kurssille ulkomailla.

 

Lisätietoa kansainvälisyydestä Artsissa.


 

Apurahat
 

TeaKin apuraha

Haku 2 kertaa vuodessa, 1.-15.3. ja 1.-15.9.
Opiskelijoiden hakemuksissa priorisoidaan sellaisia hankkeita, joista saa opintopisteitä tai jotka muuten edistävät opintoja.
•    Työharjoitteluun kotimaassa tai ulkomailla
•    Opiskeluun ulkomailla
•    Osallistumiseen kursseille, seminaariin, konferenssiin tms. kotimaassa tai ulkomailla
 

Koulutusohjelmien apurahat

Koulutus-/maisteriohjelmilla on omia apurahakäytäntöjä, joista voi tiedustella ko. ohjelmien suunnittelijoilta/koordinaattoreilta.

Lisätietoa apurahoista Artsissa.