Ajankohtaista

null FM Outi Valon (TaY) nippupäivä Zoomissa 10.5.2021Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto järjestää FM Outi Valon (TaY) nippupäivän maanantaina 10.5.2021 kello 12.15–16.15. Valon väitöstyön otsikko on "Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974" (ks. tiivistelmä alla) ja työn opponenttina toimii tilaisuudessa FT Kati Kallio. Nippupäivässä noudatetaan normaalin väitöstilaisuuden tapaista kaavaa, ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tapahtuman lopussa.

Tapahtumaa ovat tervetulleita seuraamaan kaikki kiinnostuneet verkoston jäsenet: huomaattehan, että siihen tulisi ilmoittautua erikseen 3.5.2021 mennessä Lyyti-lomakkeella. Rekisteröitymislomakkeen täytettyänne saatte paluupostissa linkin verkostomme Moodle-alustalle, josta löytyy nippupäivän Zoom-linkki sekä muuta tarvittavaa tietoa. Valon väitöskirja on myös ladattu Moodle-sivulle (sekä Word- että PDF-muodossa), jotta siihen voivat nippupäivän osallistujat halutessaan tutustua jo etukäteen.

Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974

Väitöskirjatutkimus käsittelee suomalaisen kansanmusiikin kerääjän Erkki Ala-Könnin (1911–1996) tallennustyötä kansallisen katseen näkökulmasta käsin. Tutkimus pyrkii erottelemaan arkistokokoelmien osana näkyviä metodologisen nationalismin eli vähemmän ilmeisen nationalismin muotoja, joihin kansallisen katseen käsite viittaa. Tutkimuksen on tarkoitus havainnollistaa sitä, minne tallennustyön kannalta keskeiset painopisteet asettuivat eri vuosikymmenillä ja mistä keruutyön kannalta keskeinen ”kansakunta” oli milloinkin löydettävissä. Keskeisiä ovat kansaan liittyneet määritelmät ja ihanteet sotien jälkeisessä Suomessa. 

Tutkimuksen näkökulma on oppihistoriallinen: tarkastelen kansanmusiikin keruutyötä osana musiikkitieteen ja kansanmusiikin tutkimuksen oppiaineita. Tutkimukseni keskittyy sotien jälkeisen Suomen eli Suomen toisen tasavallan kulttuurisista kausista moraalitalouden ja suunnittelutalouden vaiheisiin, ja fokuksena on 1960-luku, jolloin kansalliset tieteetkin joutuivat ristipaineeseen siitä, mitä käsitykset kansasta ja kansakunnasta pitävät sisällään ja mitä ne sulkevat ulkopuolelleen. Keruutyö huomioi 1960-luvulla työväenluokan historiaa, kaupunkien perinnettä sekä kansanmusiikin sovitus- ja sävellystyötä aiempiin vuosikymmeniin verrattuna paremmin. Tilanne ei kuitenkaan edelleenkään ollut tasa-arvoinen, joka arkistokokoelmissa näkyi erityisesti naisten, alkuperäisväestön ja vähemmistöjen asemaa tarkasteltaessa.