Nimetön Sites - sisältöblokki kuvalla
Untitled Sites - sisältöblokki kuvalla

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

 

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto on kahdeksan yliopiston yhteistyöväylä. Verkostoon kuuluvat Taideyliopiston Historiafoorumi ja Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Verkosto jatkaa vuoden 2015 lopussa päättyneen Musiikintutkimuksen tohtoriohjelman työtä. Toiminnassa säilyy keskeinen toiminta-ajatus edeltäneen ohjelman toimintakaudelta 2012–2015: tarkoituksena on yhdistää voimat musiikin ja sitä ympäröivän kulttuurisen todellisuuden monitieteisen tutkimuksen edistämiseksi.

Verkostoon kuuluvat tohtoriopiskelijat ovat jatko-opiskelijoita jossain verkoston partneriyliopistossa; omia tohtorikoulutuspaikkoja ei verkostolla ole tarjolla.

null MuToVe-syyskoulu 2020: hakulomake auki 15.4.-15.5.2020Vuoden 2020 MuToVe-syyskoulun hakulomake on nyt auki Lyyti-järjestelmässä. Tämän vuoden syyskoulu järjestetään 29.9.–1.10.2020 Kallio-Kuninkalassa. Syyskouluun voivat hakea kaikki tohtorikoulutettavat, joiden tutkimusaiheet liittyvät musiikintutkimukseen. Hakulinkin, ohjeita ja lisätietoja saatte verkoston koordinaattorilta sähköpostitse (nuppu.koivisto@uniarts.fi, puh. 0504779213). 

Haun deadline on 15.5.2020, minkä jälkeen hakemukset lähtevät yliopistoittain jaoteltuina verkoston professoreille harkittavaksi. Heidän ehdotuksistaan koostetaan mukaan mahtuvien tohtoriopiskelijoiden joukko. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun loppuun mennessä.

Tapahtuman vierailevan asiantuntijan/asiantuntijoiden osuudet sijoittuvat tapahtuman aamupäiviin ja ovat tyypillisesti painottaneet musiikintutkimukselle ominaisia mutta eri alueiden tohtoriopiskelijoille yhteisiä kysymyksiä. Poikkeuksellisen pandemiatilanteen vuoksi vierailuluennoitsijat vahvistuvat viimeistään loppukesällä. Jo saadun palautteen lisäksi ehdimme siis vielä ottaa huomioon hakulomakkeessa esitettävät ehdotukset ja ideat.

Hyväksyttyjen osallistujien kustannuksista maksetaan seuraavat: matkakulut, ateriat ja majoitus syyskoulun ajalle. Majoitus Kallio-Kuninkalassa tapahtuu kahden tai kolmen hengen huoneissa.

MuToVe-johtoryhmä seuraa COVID-19-pandemiatilannetta tarkasti ja noudattaa THL:n, Suomen hallituksen ja WHO:n linjauksia. Lähtökohtana on, että tapahtuma järjestetään, mikäli kokoontumisrajoitukset eivät enää ole voimassa ja mikäli viranomaiset eivät toisin ohjeista.