Nimetön Sites - sisältöblokki kuvalla
Untitled Sites - sisältöblokki kuvalla

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

 

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto on kahdeksan yliopiston yhteistyöväylä. Verkostoon kuuluvat Taideyliopiston Historiafoorumi ja Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Verkosto jatkaa vuoden 2015 lopussa päättyneen Musiikintutkimuksen tohtoriohjelman työtä. Toiminnassa säilyy keskeinen toiminta-ajatus edeltäneen ohjelman toimintakaudelta 2012–2015: tarkoituksena on yhdistää voimat musiikin ja sitä ympäröivän kulttuurisen todellisuuden monitieteisen tutkimuksen edistämiseksi.

Verkostoon kuuluvat tohtoriopiskelijat ovat jatko-opiskelijoita jossain verkoston partneriyliopistossa; omia tohtorikoulutuspaikkoja ei verkostolla ole tarjolla.

null FM Riikka Hiltusen (HY) väitöstilaisuusFM Riikka Hiltunen väittelee perjantaina 18.6.2021 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Foresightfulness in the creation of pop music – Songwriters' insights, attitudes and actions" (Ennakoivuus popmusiikin tekemisessä: Musiikintekijöiden näkemyksiä, asenteita ja toimintaa).

Vastaväittäjänä on professori Heidi Partti Taideyliopistosta, ja kustoksena on apulaisprofessori Susanna Välimäki.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Väitöstilaisuus järjestetään etänä. Lisätietoja löydät täältä.