Nimetön Sites - sisältöblokki kuvalla
Untitled Sites - sisältöblokki kuvalla

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

 

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto on kahdeksan yliopiston yhteistyöväylä. Verkostoon kuuluvat Taideyliopiston Historiafoorumi ja Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Verkosto jatkaa vuoden 2015 lopussa päättyneen Musiikintutkimuksen tohtoriohjelman työtä. Toiminnassa säilyy keskeinen toiminta-ajatus edeltäneen ohjelman toimintakaudelta 2012–2015: tarkoituksena on yhdistää voimat musiikin ja sitä ympäröivän kulttuurisen todellisuuden monitieteisen tutkimuksen edistämiseksi.

Verkostoon kuuluvat tohtoriopiskelijat ovat jatko-opiskelijoita jossain verkoston partneriyliopistossa; omia tohtorikoulutuspaikkoja ei verkostolla ole tarjolla.

null Kristian Wahlström's (Uni. Helsinki) PhD defenceKristian Wahlström will defend his doctoral dissertation entitled

"Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove – A Design-Based and Psychodynamic Approach"

in the Faculty of Arts, University of Helsinki,

on Saturday, 14 May 2022, at 10:00 am.

The public examination will take place at the following address: Porthania, Sali PII, Yliopistonkatu 3.

Professor Gareth Dylan Smith (Boston University) will serve as the opponent, and Professor Susanna Välimäki as the custos.

The dissertation is also available in electronic form in Helda:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/342110

Link for live stream can be found here:

https://flamma.helsinki.fi/en/group/ajankohtaista/tapahtumat