Nimetön Sites - sisältöblokki kuvalla
Untitled Sites - sisältöblokki kuvalla

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

 

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto on kahdeksan yliopiston yhteistyöväylä. Verkostoon kuuluvat Taideyliopiston Historiafoorumi ja Sibelius-Akatemia, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

Verkosto jatkaa vuoden 2015 lopussa päättyneen Musiikintutkimuksen tohtoriohjelman työtä. Toiminnassa säilyy keskeinen toiminta-ajatus edeltäneen ohjelman toimintakaudelta 2012–2015: tarkoituksena on yhdistää voimat musiikin ja sitä ympäröivän kulttuurisen todellisuuden monitieteisen tutkimuksen edistämiseksi.

Verkostoon kuuluvat tohtoriopiskelijat ovat jatko-opiskelijoita jossain verkoston partneriyliopistossa; omia tohtorikoulutuspaikkoja ei verkostolla ole tarjolla.

null Pub­lic ex­am­i­na­tion of the doc­toral de­gree of Do­minik Schlienger-Tuomi (Uniarts)Pub­lic ex­am­i­na­tion of the doc­toral de­gree of Do­minik Schlienger-Tuomi (Uniarts) will take place on November 19, 2022 at the University of the Arts Helsinki (Black Box, Music Centre). Title of the doctoral project is "Developing ALPS — Notes on Agency in Technology". 

Prof. Sally Jane Norman (Victoria University of Wellington), Prof. Dr. Lily Díaz-Kommonen, (Professor of New Media Aalto University, Espoo Finland) and Prof. Dr. Rama Gottfried (Institute for Computer Music and Sound Technology, Zürich University of the Arts) will be acting as opponents and Prof. Dr. Jan Schacher (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki) as custos. 

Read more about the doctoral project here: https://www.uniarts.fi/en/events/public-examination-of-the-doctoral-degree-of-dominik-schlienger-tuomi/?fbclid=IwAR2yj0ubtsHWar6Kt7vFsm94pjDe7sqfEbV3iYqfyRFnVjuoz2H1bds-VWI