Väitöskirjat

null Laulettu huumori ja kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä

Henriksson, Laura
HY
15 toukokuuta 2015 - 00:00:00

Laura Henrikssonin väitöskirjassa käsitellään viiden suomalaisen kuplettilaulajan laulunaiheita ja laulutyyliä. Väitöskirja koostuu johdanto-osuudesta ja neljästä tutkimusartikkelista. Työn johdannossa käydään läpi suomalaisen kupletin historiaa, kehitellään kupletin tutkimukseen soveltuva tutkimusmenetelmä sekä havainnollistetaan, kuinka kuplettilevytystä voidaan analysoida kuulonvaraisesti. Väitöskirjassa tutkitaan sekä laulujen sanoitusten kulttuurisia näkökulmia että musiikkiesitysten tekemiseen liittyviä käytäntöjä. Tutkimusartikkeleissa tarkastellaan herravihan teemaa, kupleteissa esiintyvää itseironiaa ja miehisyyttä, kupletin naisrooleja sekä sitoutumattomuuden ja maskuliinisuuden ilmenemistä kupleteissa. Kussakin artikkelissa aineistoa tarkastellaan myös suhteessa aihepiiriin liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen.

Tutkittavien kuplettilaulajien tuotanto hahmottuu varsin yhtenäiseksi perinteeksi, jossa toistuvat säännönmukaisesti tietyt teemat, kuten yhteiskunnallisesti korkeassa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuva kritiikki sekä sukupuoliin liittyvä huumori. Kuplettien mieshahmot ovat usein sekä humoristisia että ironisia. Kuplettiteksteissä esiintyvät asetelmat ovat monesti stereotyyppisiä, mutta laulajat tuovat niihin esityksissään tuoreita näkökulmia. Kuplettilaulun keskeisimpiä ominaisuuksia ovat rytminen elävyys ja laulun tekstisisältöä korostava esitystapa.
 

Lisätietoja:
Laura  Henriksson
laura.henriksson(at)helsinki.fi