Väitöskirjat

null Hans Christian Andersen and the cultural reception of Richard Wagner in Denmark, 1857–1875

Ljubibratić, Vanja
TY
09 joulukuuta 2022 - 00:00:00

Väitöskirja on luettavissa sähköisenä julkaisuna Turun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa UtuPub:ssa: https://www.utupub.fi/handle/10024/173076.