Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kokoamme ja jaamme tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tuemme taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä,  alan toimintaedellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.

null PERUTTU: Taidekasvatus ja -koulutus yhteiskunnassa: Millaista tutkimusta tarvitaan?  -Seminaari taidekasvatuksen teemaviikolla 25.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 17.5.2023.Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

ja Suomen InSEA järjestävät seminaarin UNESCO:n taidekasvatuksen teemaviikolla otsikolla:

 

Taidekasvatus ja -koulutus yhteiskunnassa: Millaista tutkimusta tarvitaan? 

 

PERUTTU, siirtyy syksylle.

Torstaina 25.5.2023 klo 10–16

Aalto-yliopisto, Otakaari 1 (aivan metroaseman vieressä) 

Zoom-etäyhteys aamupäivällä klo 10-12.30

Ohjelma: (Päivittyy lähempänä)

Ilmoittautuminen 17.5.2023 mennessä: 

https://www.lyyti.in/Taidekasvatus_ja_koulutus_yhteiskunnassa_Millaista_tutkimusta_tarvitaan_0059

 

Maksathan Taidekasvatuksen tutkimusseuran jäsenmaksun ilmoittautuessasi seminaariin:

20€ / 10 € opiskelijat, FI25 4730 0010 5765 01 (POP Pankki), viitenumero: 1009

 

Lisää tietoa seurasta: https://www.hollo-instituutti.fi/suomen-taidekasvatuksen-tutkimusseura/

InSEA Suomi: https://www.inseafinland.fi/

 

Suomessa on vahva kulttuurinen ja sivistyksellinen perusta, ja ainutlaatuiset mahdollisuudet tarjota laadukasta taideopetusta kaikille. Alueella tehdään monimuotoista tutkimusta, joka on vahvasti käytäntöön sidoksissa. Saavutettavaa taidekasvatusta on pidetty hyvinvoivan yhteiskunnan edellytyksenä.Yhteiskunnallisen arvopohjan muuttuessa ja resursoinnin kiristyessä tarvitaan jatkossa sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, jolla voidaan perustella taidekasvatuksen merkitystä ja vaikuttavuutta. 

 

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen tutkimuksella ja vaikuttamistoiminnalla pyritään muun muassa: 

 

  • vahvistamaan taideaineiden asemaa perusopetuksessa taidelajien monipuolinen kirjo huomioiden,

  • kehittämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä taide- ja kulttuurikasvatuspalveluiden tarjoajina,

  • parantamaan yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia taide- ja kulttuurikasvatukseen, ja

  • kehittämään pitkäkestoisia tutkimuksellisia rakenteita ja niiden resursoimista.

Millaista taidekasvatuksen tutkimusta tarvitaan, jotta näihin tavoitteisiin päästään? Miten sitä tulisi resursoida ja edistää? Miten varmistetaan yhtäältä tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toisaalta ymmärrys taidekasvatuksen laaja-alaisesta merkityksellisyydestä? Taidekasvatuksen tutkimuksen edunvalvontajärjestöt kutsuvat alan toimijoita keskustelemaan näistä kysymyksistä monialaisten alustusten pohjalta. 

 

Iltapäivällä työskentelyä jatketaan temaattisissa työpajoissa, joissa työstetään ja konkretisoidaan taidekasvatuksen visioita ja kärkiteemoja. Kahvi- ja pullatarjoilu.


 

***

OHJELMA: (Päivittyy pian)